Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El termini de sol·licituds dels habitatges per a joves de Pla d’en Boet s’obre avui

Escoltar

El termini de sol·licituds dels habitatges per a joves de Pla d’en Boet s’obre avui

Són 94 habitatges de lloguer de protecció oficial per a joves que l'Institut Català del Sòl (INCASÒL) construeix actualment al sector de Pla d'en Boet. L'empresa municipal Prohabitatge Mataró, SA, s'encarrega de facilitar la informació i recollir les sol·licituds, que es poden presentar del 7 de gener al 13 de febrer.


 


Requisits d'accés


Tots els menors de 35 anys, a data d'inici de recollida de sol·licituds, poden optar a un dels 94 habitatges. La unitat familiar pot ser d'un màxim de dues persones.

 


L'adjudicatari haurà de destinar l'habitatge a residència habitual i permanent; acreditar la residència a Mataró en els darrers 2 anys abans de l'inici del termini de sol·licituds; no ser titular en ple domini o d'un dret d'usdefruit sobre algun altre habitatge; acreditar uns ingressos anuals de la unitat familiar superiors a 10.000 euros i inferiors a 5,5 vegades l'IPREM (Indicador Públic de Renda a Efectes Múltiples).Per aquells sol·licitants que optin a un dels tres habitatges adaptats de què consta aquesta promoció, no hi ha establert un límit d'edat. Hauran de complir, però, tots els altres requisits i acreditar la mobilitat reduïda mitjançant el certificat de l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials (ICASS), així com la necessitat d'habitatge adaptat.


 


Informació i presentació de sol·licituds


El termini de presentació de sol·licituds és del 7 de gener al 13 de febrer de 2009, ambdós inclosos.La informació es pot obtenir:


- a les oficines de la societat municipal Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5). Horari de dilluns a dijous de 9 a 13 h i de 16 a 18.30 h i divendres de 9 a 14 h.


- al web www.grup-pumsa.cat/adigsa/doc


- a les oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament


- als centres cívics


- al Casal de Joves de la plaça d'Espanya (SIDRAL)


- al telèfon d'atenció ciutadana 010


- al web www.mataro.cat


 


Els impresos de sol·licitud es poden obtenir i presentar:


- a les oficines de Prohabitatge Mataró


- a les oficines d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament


- als centres cívics


- al Casal de Joves de la plaça d'Espanya (SIDRAL)Les sol·licituds hauran de formalitzar-se amb el model facilitat, i hauran d'anar acompanyades de la documentació acreditativa conforme es reuneixen els requisits de la convocatòria.Un cop transcorregut el termini de presentació de sol·licituds, Adigsa, empresa pública del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, les valorarà d'acord amb els requisits d'accés i la documentació aportada, i durà a terme tot el procediment administratiu fins a la seva adjudicació.


 


Habitatges per a joves


L'INCASÒL està construint actualment aquesta promoció de 94 habitatges protegits de lloguer per a joves. El final de les obres és previst durant el primer trimestre de 2009.Es tracta de dos edificis aïllats, amb dues escales cadascun, que es situen en un solar entre els carrers de Sant Cugat i de Javier Castaños. Entre els dos blocs es crea un espai lliure d'ús públic que configura una plaça interior de 2.000 m2 amb zones enjardinades.Tots els habitatges tenen  una superfície útil d'uns 41 m2. Disposen d'un dormitori, més un espai annex al menjador-estar que es pot habilitar com a segon dormitori, en cas que sigui necessari. A més, tots els habitatges tenen una plaça d'aparcament i un traster vinculat. En total, la promoció compta amb 94 trasters i 110 places d'aparcament. Dels 94 habitatges, tres són adaptats per a persones amb mobilitat reduïda. A la planta baixa d'un dels edificis, es construeix un local per a equipaments.
Els habitatges estan situats al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Els accessos als blocs des del carrer estaran situats a l'extrem dels edificis, i als habitatges s'accedirà des d'un passadís obert a l'exterior. Les instal·lacions de l'edifici inclouen una xarxa separativa d'aigües fecals i pluvials i plaques per a l'aprofitament de l'energia solar per a la producció d'aigua calenta sanitària.