Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El tram del Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló es reurbanitza i serà de doble sentit

Escoltar

El tram del Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló es reurbanitza i serà de doble sentit

Les voreres s’ampliaran i es renovarà el paviment

El Servei d’Obres de l’Ajuntament ha començat la reurbanització del tram del Camí Ral comprès entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló. Les obres suposaran renovar el paviment, ampliar les voreres, plantar nous arbres i millorar l’accessibilitat de la cruïlla de la ronda de Barceló.

 

L’actuació també preveu passar aquest tram del Camí Ral d’un sol sentit de circulació a dos, amb l’objectiu de millorar el trànsit al centre de Mataró.

  

Pavimentació

 

Aquest tram del Camí Ral té una secció de 20 metres d’amplada. Amb la reurbanització, passarà a tenir doble sentit de circulació, amb una calçada de 6 metres d’ample, aparcament en cordó de 2 metres d’ample a ambdós costats, una vorera al costat sud de 5,56 metres i una vorera als costat nord de 4,44 metres. Les voreres es pavimentaran amb llamborda ceràmica, seguint les directrius del projecte d’urbanització del sector de la ronda de Barceló.

 

L’ampliació de les voreres suposarà la instal·lació de nous semàfors amb senyals acústics i la plantació de nous arbres. També s’adequarà la cruïlla de la ronda de Barceló amb passos de vianants adaptats a la normativa d’accessibilitat. Pel que fa a l’arbrat, es preveu la plantació d’exemplars d’arbre de l’amor i lledoners.

  

Clavegueram

 

El projecte preveu la substitució completa de la xarxa de clavegueram. En aquesta fase d’urbanització es col·locaran les noves canonades, tot i que no entraran en servei en les condicions normals de treball fins que s’executi el futur col·lector de la ronda de Barceló.

El nou tram de clavegueram projectat al Camí Ral abocarà en direcció a la ronda de Barceló, i s’interconnectarà amb el carrer d’Iluro per desviar els cabals procedents d’aquest carrer. Tots els edificis dels dos costats del carrer es connectaran amb nous claveguerons.

 

Substitució i millora de serveis

 

També es preveu la instal·lació de contenidors soterrats per a la recollida dels residus urbans, instal·lant un grup de tres contenidors per a la recollida selectiva, i tres grups de dos contenidors per a la recollida de rebuig. Així mateix s’instal·larà una xarxa de reg automatitzat.

 

Pel que fa a la xarxa d’enllumenat, s’instal·laran punts de llum en fanals de 7,5 metres d’alçada, amb un sistema de reducció de flux en capçalera per ajustar-se als nivells luminotècnics necessaris. La xarxa telefònica, que actualment és aèria en uns trams i soterrada en d’altres, quedarà totalment reformada.

 

Mentre durin les obres, es veurà afectat l’estacionament al tram del Camí Ral objecte de la reurbanització.

  

Obra finançada pel FEIL

 

L’empresa Excover SA ha estat l’adjudicatària dels treballs, per un import d’adjudicació de 1.090.288,64 € (IVA inclòs). La durada prevista de les obres és de 6 mesos.

 

La reurbanització del tram del Camí Ral entre el carrer de la Cooperativa i la ronda de Barceló s’emmarca en el Pla integral del Centre-Eixample-Havana i, a la vegada, està finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que pretén crear ocupació mitjançant l’execució d’obra pública. L’Ajuntament durà a terme 52 obres amb els ajuts del FEIL, que suposen una inversió de 21 milions d’euros a la ciutat i una previsió d’ocupació de 582 llocs de treball.