Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El TSJC reconeix a l’Ajuntament de Mataró el dret a cobrar a operadores de mòbil per ocupació d’espai públic

Escoltar

El TSJC reconeix a l’Ajuntament de Mataró el dret a cobrar a operadores de mòbil per ocupació d’espai públic

Una sentència fa pagar a Vodafone per la taxa municipal corresponent al 2004

Una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha reconegut el dret de l’Ajuntament de Mataró a cobrar a les operadores de telefonia mòbil per l’ocupació que fan de l’espai públic en l’exercici de la seva activitat. La sentència ha obligat a Vodafone España, SA a abonar els 170.569,07 € corresponent a la liquidació del 2004 de la taxa municipal que grava les ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública.

 

En el cas de Mataró, que té altres contenciosos similars pendents de resolució, aquesta és la primera vegada que l’Ajuntament aconsegueix que una operadora de telefonia mòbil faci efectiu el pagament de la taxa.

  

Contenciós des de 2007

 

Des de 2001, l’Ajuntament ha fet liquidacions de la taxa per ocupacions de sòl, subsòl i vol de la via pública a les operadores de telefonia mòbil, en entendre que per dur a terme la seva activitat no només fan servir l’espai aeri sinó que també fan ús de xarxes de telecomunicacions que discorren pel subsòl, situades per tant en espai públic.

 

Vodafone España, SA va interposar al 2007 recurs contenciós administratiu contra la liquidació de la taxa corresponent al 2004, que l’Ajuntament va poder determinar en via inspecció. El 4 de febrer de 2008, el jutjat contenciós administratiu número 1 de Barcelona va desestimar la demanda de l’operadora, en considerar ajustada a dret l’actuació municipal al declarar que les empreses de telefonia mòbil també fan ocupació i aprofitament especial del domini públic local, i en conseqüència han d’abonar la taxa prevista a l’ordenança fiscal. A més, la sentència també va considerar adient la fórmula utilitzada per l’Ajuntament per calcular l’import de la taxa.

 

La resolució va ser recorreguda davant el TSJC. Aquest tribunal va emetre sentència el 18 de desembre de 2008 confirmant la que ja havia emès el jutjat contenciós administratiu de Barcelona. Vodafone va promoure llavors incident de nul·litat contra la sentència del TSJC, que ha estat desestimat per resolució de 24 de febrer de 2009.