Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El web municipal incorpora un nou espai per retre comptes als ciutadans de les actuacions de l’Ajuntament

Escoltar

El web municipal incorpora un nou espai per retre comptes als ciutadans de les actuacions de l’Ajuntament

La iniciativa és una eina de millora de la transparència municipal

El web de l’Ajuntament de Mataró ha incorporat un nou espai que aplega diferents documents destinats a retre comptes als ciutadans sobre l’activitat i les decisions municipals. El nou espai, que es diu “Retiment de comptes”, és accessible des del menú de funcions que, durant la navegació pel web municipal, els usuaris poden veure situat a la dreta de la pantalla.

 

La nova aplicació neix de la idea que, per a l’Administració, retre comptes de manera transparent és una obligació davant de la ciutadania, a la vegada que esdevé una eina necessària per a la millora contínua de l’organització, de bona gestió i de qualitat, que permet generar confiança entre els administrats.

 

Al nou espai es poden trobar, ordenats per anys, els Programes d’Actuació Municipal (PAM); els quadres de comandament sobre l’estat d’execució de les actuacions del PAM; les memòries globals de l’Ajuntament amb l’inventari de serveis i projectes desenvolupats; i el pressupost municipal. També s’incorporaran altres documents destinats a informar, segons els criteris d’eficàcia i eficiència, sobre les activitats desenvolupades per l’Ajuntament. La major part d’aquests documents ja es trobava al web municipal, però el nou espai pretén facilitar-ne l’accés.

 

Els darrers documents incorporats fan referència al procés d’elaboració del PAM 2010 (presentació del procés i document de prioritats).

  

La transparència a l’Ajuntament

 

L’Ajuntament dóna compte de les actuacions, els resultats, el funcionament, els objectius, el grau d’acompliment dels mateixos i la seva situació financera mitjançant:

 

- Presencialment, amb la ciutadania: principalment a través dels consells de participació i les audiències públiques. 

- Institucionalment: a través del Ple, les diferents comissions, les Juntes de Govern, etc.

- Davant els òrgans de tutela: davant les sindicatures, altres administracions, etc.

- Telemàticament: mitjançant el nou espai web “Retiment de comptes”.