Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas inicien la seva reurbanització

Escoltar

Els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas inicien la seva reurbanització

S’ampliaran les voreres i es plantarà arbrat

El Servei d’Obres de l’Ajuntament va començar la setmana passada les obres de reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas. Aquesta actuació té com a objectiu recuperar espai públic per als vianants i millorar l’accessibilitat.

 

El carrer de Calassanç Marquès té una llargària de 315 metres i una amplada variable de 6 a 10 metres. La superfície total a reurbanitzar és de 2.500 m². Per la seva banda, el carrer de la Verge de las Maravillas té una llargària de 105 metres i una amplada variable també de 6 a 10 metres. La superfície que es reurbanitzarà en aquest cas és de 700 m².

 

Coincidint amb les obres de reurbanització, l’empresa municipal Aigües de Mataró renovarà la xarxa de clavegueram. Es construiran nous pous de registre, es substituiran els claveguerons i es faran les connexions dels nous embornals al col·lector. La xarxa d’abastament d’aigua potable també s’ha revisat per garantir-ne el bon funcionament. Aigües de Mataró preveu invertir 339.918,88 € en aquesta actuació.

 

 

Trets fonamentals de la reurbanització

 

El carrer de Calassanç Marquès es reurbanitzarà deixant una calçada regular de 3,20 metres. S’ampliaran les voreres, que es pavimentaran amb panot de morter de ciment. Les zones d’aparcament es pavimentaran amb llamborda de formigó de color negre. Es plantarà arbrat en la vorera del costat muntanya entre els carrers de la Verge de las Maravillas i el carrer Major. L’espècie triada és el liquidàmbar.

 

El carrer de la Verge de las Maravillas entre els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de la Fuensanta serà de prioritat invertida, amb pavimentació a un sol nivell. Es diferenciarà la calçada i les voreres pel tipus de material: llamborda de formigó per a la primera i peces prefabricades també de formigó per a la zona destinada als vianants. El tram del carrer entre l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de Calassanç Marquès, que dóna accés rodat a aquest darrer vial, no tindrà prioritat invertida i disposarà d’arbrat en una de les voreres.

 

Es renovarà parcialment l’enllumenat: es substitueixen els actuals punts de llum ubicats a la façana als trams de carrer on hi haurà arbrat per nous punts que estaran situats en columnes. Es preveu soterrar les línies elèctriques i de telefonia, especialment en els encreuaments.

 

L’empresa Obres i Serveis Roig, SA executa les obres de reurbanització, per un import d’adjudicació de 387.422,86 € (IVA inclòs). L’actuació està finançada al 50% per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, dins de l’àmbit de la Llei de barris. El termini d’execució previst de les obres és de 5 mesos.

 

 

Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola

 

La reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas forma part del Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que al 2004 va ser objecte de la subvenció de la Llei de barris i que contempla l’execució de diferents actuacions en aquest sector de la ciutat.

 

Entre els projectes urbanístics i de posada en marxa de nous equipaments finançats amb la Llei de barris destaquen la reurbanització de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, que es va inaugurar al desembre de 2006; la creació del Centre de formació permanent Tres Roques, inaugurat el passat setembre; i el nou casal municipal per a la gent gran a la cruïlla dels carrers del Pla de Bages, del Penedès i de la Garrotxa, projecte que es va aprovar el passat novembre i que s’executarà al 2010.

 

A part de la reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas, aquest mes han començat les obres de reurbanització del carrer de Burriac, també incloses al Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola.