Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els carrers de Calassanç Marquès i Verge de las Maravillas es reurbanitzaran per guanyar espai públic per als vianants

Escoltar

Els carrers de Calassanç Marquès i Verge de las Maravillas es reurbanitzaran per guanyar espai públic per als vianants

S’ampliaran les voreres i es col·locarà mobiliari urbà

La Junta de Govern Local ha aprovat avui inicialment el projecte de reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas. Aquesta actuació, que té com a objectiu recuperar espai públic per als vianants i millorar l’accessibilitat, s’emmarca en el Projecte d’intervenció integral a Cerdanyola, subvencionat per la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya.

 

El carrer de Calassanç Marquès té una llargària de 315 metres i una amplada variable de 6 a 10 metres. La superfície total a reurbanitzar és de 2.500 m². Per la seva banda, el carrer de la Verge de las Maravillas té una llargària de 105 metres i una amplada variable també de 6 a 10 metres. La superfície que es reurbanitzarà en aquest cas és de 700 m².

 

Abans de la reurbanització, està previst que l’empresa municipal Aigües de Mataró renovi la xarxa de clavegueram. Es construiran nous pous de registre, es substituiran els claveguerons i, posteriorment, es faran les connexions dels nous embornals al col·lector. La xarxa d’abastament d’aigua potable també serà revisada i es faran les actuacions que siguin necessàries per garantir el bon funcionament de la mateixa.

 

El carrer de Calassanç Marquès es reurbanitzarà deixant una calçada regular de 3,20 metres. S’ampliaran les voreres, que es pavimentaran amb panot de morter de ciment. Les zones d’aparcament es pavimentaran amb llamborda de formigó de color negre. Es plantarà arbrat en la vorera del costat muntanya entre els carrers de la Verge de las Maravillas i el carrer Major. L’espècie triada és el liquidàmbar.

 

El carrer de la Verge de las Maravillas entre els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de la Fuensanta serà de prioritat invertida, amb pavimentació a un sol nivell. Es diferenciarà la calçada i les voreres pel tipus de material: llamborda de formigó per a la primera i peces prefabricades també de formigó per a la zona destinada als vianants. El tram del carrer entre l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de Calassanç Marquès, que dóna accés rodat a aquest darrer vial, no tindrà prioritat invertida i disposarà d’arbrat en una de les voreres.

 

Es col·locaran bancs i cadires de fusta, així com papereres que a la vegada serviran d’element dissuasori perquè els vehicles no aparquin sobre les voreres. Es renovarà parcialment l’enllumenat: es substitueixen els actuals punts de llum ubicats a la façana als trams de carrer on hi haurà arbrat per nous punts que estaran situats en columnes.

 

Es preveu soterrar les línies elèctriques i de telefonia, especialment en els encreuaments. Així mateix, s’instal·laran tres grups de contenidors soterrats de brossa selectiva (paper, envasos i vidre) i tres grups més que tindran, cadascun d’ells, dos contenidors de brossa orgànica i un de rebuig.

 

El projecte d’urbanització té un cost previst de 490.368,39 euros, al qual se sumarà la inversió que farà Aigües de Mataró per renovar la xarxa de clavegueram i, si cal, la d’abastament d’aigua. Abans d’iniciar els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora. El termini d’execució de les obres és de 7 mesos.

  

Canvis al Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola

 

El Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que va ser objecte de la subvenció de la Llei de barris, preveia diferents actuacions a aquest sector de la ciutat. La més important era la reurbanització de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch que es va inaugurar al desembre de 2006.

 

L’Ajuntament ha demanat a la Generalitat substituir alguns dels projectes inicialment previstos per altres que s’han considerat prioritaris després de valorar els problemes de mobilitat i aparcament d’aquesta zona del municipi, així com sol·licitar una pròrroga per executar les actuacions.

 

A més de la reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas, entre els projectes que s’ha demanat que siguin finançats per la Llei de barris i que no figuraven en la primera planificació hi ha la millora de l’accessibilitat de sis cruïlles, actuació que va aprovar la Junta de Govern el 20 d’octubre. Una altra de les obres és la reurbanització del carrer de Burriac entre la ronda de Bellavista i la ronda de la Cerdanya, projecte aprovat per la Junta de Govern el passat 9 de març.