Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els carrers de Santa Marta i de Sant Agustí es reurbanitzen a un sol nivell per prioritzar el pas dels vianants

Escoltar

Els carrers de Santa Marta i de Sant Agustí es reurbanitzen a un sol nivell per prioritzar el pas dels vianants

Les millores als vials es van inaugurar el passat dissabte

 


La reurbanització dels carrers de Santa Marta, de Sant Agustí i un tram del carrer de Jaume Ibran ja està enllestida. El passat dissabte, 4 de juliol, es van inaugurar dos vials que s’han urbanitzat a un sol nivell tal com s’està fent a la majoria de carrers actualment, prioritzant el vianant davant el cotxe. La inauguració va ser amenitzada per l’actuació musical de l’Orquestra de Mar de l’Escola Pia Santa Anna.


 


Carrer de Santa Marta


El carrer de Santa Marta, que connecta la plaça de les Tereses amb la plaça de Santa Anna, té una llargària de 150 m i una amplada variable d'uns 5 m.

 

La superfície que s’ha reurbanitzat és de 900 m2. El vial s’ha reurbanitzat a un sol nivell, tot diferenciant la calçada amb llambordes i l'àmbit de vorera destinada als vianants amb lloses de pedra artificial. La calçada té una amplada de 2,70 m.

 

S’han col·locat al paviment lletres de planxa de fosa dúctil per formar el nom del carrer, tal i com s'ha fet amb la resta de vials del Centre que ja han estat urbanitzats de nou.

 

També s’ha renovat la xarxa de clavegueram per part de l'empresa municipal Aigües de Mataró, SA. En concret, s’ha substituït el col·lector actual, i s’han renovat els embornals i claveguerons de les escomeses de les parcel·les a la xarxa general. També s’han nous pous de registre i s'han eliminat els actuals. AMSA també ha renovat parcialment la xarxa d'abastament d'aigua potable. El cost de les obres ha estat de 80.746,39 €.

 

Pel que fa a l'enllumenat públic, s’han substituït els punts de llum existents, que estaven col·locats directament sobre les façanes, per d'altres col·locats sobre suport de braç mural de tub d'acer galvanitzat. S’han col·locat làmpades de vapor de sodi d'alta pressió que donen un rendiment econòmic i energètic òptim amb una qualitat de llum suficient per al carrer.

I s’han soterrat les línies elèctriques i de telefonia a les cruïlles, en els trams on ha estat possible.

 

En el vial s’ha canviat la senyalització vertical i s’ha incorporat nou mobiliari urbà.

 

Les obres les ha portat a terme l’empresa Vialser, SL amb un cost de 187.204,60 € més 29.958,34 € per a l’arranjament de les línies elèctriques. Els treballs van començar el mes de març i han tingut una durada de 4 mesos.

 

 

Carrers de Sant Agustí i de Jaume Ibran

 

Les obres de reurbanització del carrer de Sant Agustí s’han fet en el tram que va des del Camí Ral fins al carrer de Federico Carlo Gravina, que té una superfície de 1.500 m². I les del carrer de Jaume Ibran s’ha reurbanitzat el tram entre els carrers de Sant Agustí i de Jaume Balmes que té una superfície de 600 m2.

 

El paviment dels carrers és a un sol nivell tot i que hi ha una diferència de materials respecte al centre de la calçada (amb llambordes) i les voreres laterals (amb lloses). I s’han col·locat els noms del carrers amb lletres al paviment amb planxa de fosa dúctil pintada amb oxiron negre

 

L’empresa pública municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA) ha renovat els trams de clavegueram i les escomeses de les parcel·les que estaven en mal estat, ha creat nous pous de registre i anul·lat els existents. Ha construït nous embornals per a la recollida de l’aigua superficial del carrer, pel centre de la calçada. Les baixants dels edificis i els elements de reconducció de les aigües grises s’han substituït i s’ha fet una nova connexió a la xarxa de clavegueres general. Pel que fa a la xarxa d’aigua potable, s’ha renovat amb nous materials que la fan més eficient. El cost d’aquestes obres ha estat de 287.519,37 €.

 

Les línies elèctriques i telefòniques s’han soterraran o grapat a la façana, i s’han soterrat tot els encreuaments dels carrers.

 

Pel que fa a l’enllumenat, el nou està format per làmpades de vapor de sodi d’alta pressió que s’han instal·lat de dues formes diferents: sobre la calçada amb fanals de 4 m d’alçada i sobre façana amb braços de llum.

 

A la cantonada dels carrers de Jaume Ibran i de Jaume Balmes s’hi han instal·lat un grup de contenidors soterrats de càrrega automàtica mitjançant camió adaptat amb hidràulic.

 

Al carrer de Sant Agustí s’hi han plantat 27 arbres de l’espècie Llorer, Laurus nobilis, que es regaran per un sistema de reg automatitzat.

 

Els treballs d’urbanització els ha fet l’empresa UTE per un import de 411.463,49 € amb una durada de 4 mesos.

 

En els dos vials s’ha canviat la senyalització vertical i s’ha incorporat nou mobiliari urbà com papereres i bancs de fusta.