Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

GINTRA redueix la seva pèrdua enfront el 2007

Escoltar

GINTRA redueix la seva pèrdua enfront el 2007

Al 2008 s’han inaugurat dos aparcaments que sumen 517 places noves

Les àrees d'actuació de l’empresa municipal GINTRA són la promoció, construcció i gestió de l’explotació d’aparcaments municipals, la gestió de la Zona Blava i del Servei de Grua, incloent-hi la gestió administrativa dels dipòsits de vehicles.


 

Resultats econòmics

 

El resultat de l'exercici 2008 de l'empresa municipal GINTRA ha estat d’una pèrdua de 191.996 € enfront els 519.472 € de pèrdua al 2007. En aplicació del contracte programa entre GINTRA i l’Ajuntament, on ja es preveuen aquestes pèrdues, el consistori farà les aportacions necessàries per tal de compensar les pèrdues de l’exercici. Al tancament de l’exercici 2008 el Patrimoni net de GINTRA és de 5.762.808 €.

 

La xifra de negocis al 2008 ha estat de 3.955.766 € (1.573.035 €, a l’any anterior). Aquest increment de la xifra d’ingressos es deu bàsicament a vendes de places d’aparcament. Al 2007 no es va materialitzar cap venda. Els resultats econòmics s’han donat a conèixer a la Junta General d’Accionistes que va tenir lloc el passat dijous.

 

Inversions en aparcaments

 

Actualment GINTRA disposa de 1.401 places d’aparcament (a les que caldria afegir les 236 propietat de PUMSA), repartides entre deu aparcaments: parc Central, plaça de Granollers, plaça de Rocafonda, plaça de la Gatassa, carrer de Terrassa, Cafè de Mar, Parc del Palau, ronda de Rafael Estrany i a les Escoles bressol “El Tabalet” i “Els Menuts”. 

 

La inversió acumulada efectuada per GINTRA fins a finals de 2008 per a la construcció de les esmentades places d’aparcament és de més de 19 milions d’euros. A conseqüència d’aquestes inversions, l’endeutament financer a llarg termini se situa en els 8,8 milions d’euros, enfront els 4,3 milions d’euros de l’any anterior.

 

Les previsions pressupostàries per als anys 2007 i 2008 eren la venda d’un mínim del 50% de places situades en diferents aparcaments, principalment els del carrer de Terrassa, La Llàntia, parc del Palau i ronda de Rafael Estrany. Degut a l’actual situació econòmica, aquesta previsió no s’ha complert, i, en conseqüència, per cobrir les necessitats financeres que se’n deriven, al segon semestre de 2009 GINTRA formalitzarà un préstec no hipotecari de cinc milions d’euros.

 

A finals de 2007 es va inaugurar l’aparcament del carrer de Terrassa, amb 82 places, i al mes de juliol de 2008 va finalitzar la construcció a la seva coberta d’un nou camp de futbol 7, a més d’urbanitzar els entorns. Al juliol de 2008 també va finalitzar la construcció de l’aparcament de la ronda de Rafael Estrany (274 places) i al mes d’octubre el del parc del Palau (243 places).

 

D’altra banda, GINTRA tenia llogades 59 places a l’aparcament del parc de Cerdanyola i 79 al de plaça d’Occitània amb la finalitat de destinar-les a rotació. Des del mes de març de 2009 GINTRA deixa d’explotar aquestes places (al 2008 van suposar unes pèrdues de 300 mil euros).

 

Servei de Grua i Zona Blava

 

Cal dir que tant el Servei de Grua com el de gestió de la Zona Blava estan subcontractats a terceres empreses. Atès que els costos que suporta GINTRA se li refacturen íntegrament a l’Ajuntament, l’efecte és neutre als comptes de GINTRA. La recaptació generada pel Servei de Grua es transfereix a l’Ajuntament, mentre que la que s’obté per la Zona Blava l’aporta anualment l’Ajuntament per compensar pèrdues.

 

Pel que fa al Servei de Grua, al 2008 han estat retirats un total de 9.189 vehicles (amb un increment del 17,7% respecte l’any anterior). Cal esmentar que a partir de l’1 de març de 2008 va entrar en funcionament un nou operador del Servei de Grua, que s’ha fet càrrec de les funcions operatives de la retirada de vehicles, mentre que GINTRA s’ocupa de les funciones administratives del dipòsit, havent-se contractat amb aquesta finalitat un total de set nous empleats. D’altra banda, les 130 places de la primera planta de l’aparcament de la ronda de Rafael Estrany acullen des de l’agost de 2008 el nou dipòsit del Servei de Grua.