Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització dels entorns de la depuradora i el Centre de Valorització de Residus

Escoltar

L’Ajuntament aprova inicialment el projecte d’urbanització dels entorns de la depuradora i el Centre de Valorització de Residus

La Junta de Govern Local va aprovar dimarts, 13 d’octubre, el projecte d’urbanització dels entorns del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme i l’Estació Depuradora d’Aigües Residuals de Mataró (EDAR). Aquest projecte està vinculat a la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal que l’Ajuntament va impulsar en aquest àmbit, i que la Generalitat de Catalunya va aprovar definitivament en data 21 de juliol de 2009.

 

La modificació urbanística ha permès fer una reordenació del sector: s’adapta a la transformació que està en marxa del Centre Integral de Valorització de Residus; a la millora i condicionament de les instal·lacions del Tub Verd, amb la construcció del nou edifici de Mataró Energia Sostenible, SA; i optimitza la situació dels espais lliures actuals, desconcentrant-los.

 

 

Descripció del projecte d’urbanització

 

Les obres d’urbanització consisteixen en la millora dels vials de l’àmbit, la renovació de les xarxes de serveis existents, la pavimentació de part de la calçada i totes les voreres afectades, a més, de l’ampliació del voral de la carretera N-II, amb una vorera adossada, un parterre, un vial per a vianants i una zona enjardinada. A la banda esquerra de la riera d’Argentona, també es crearà un vial peatonal de 5 metres d’amplada.

 

Pel que fa al clavegueram, es preveu la col·locació d’un col·lector en el vial peatonal en el tram paral·lel a la carretera N-II. Una part abocarà a la riera d’Argentona i una part connectarà al col·lector existent que travessa la N-II.

 

Es preveu la instal·lació de l’enllumenat públic adaptat a cadascun dels diferents espais.

 

Quant a la jardineria, es plantaran diferents espècies d’arbres, i es crearà un sistema de reg automatitzat. Pel que fa al mobiliari urbà, es col·locaran bancs i papereres en tot l’àmbit.

 

Tot el perímetre de la urbanització serà compatible amb el carril bici, com ho seran tots els camins dels vianants.

 

 

Pressupost

 

El projecte ha estat redactat per l’empresa EIPO, SL per encàrrec de l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA, (PUMSA). El pressupost de les obres és de 2,4 milions d’euros i el cost de les mateixes anirà a càrrec dels diferents propietaris del sector afectat.

 Tramitació

 

El projecte és sotmès a informació pública per un període de 30 dies. Abans de l’aprovació definitiva, el projecte ha d’obtenir el vistiplau de l’Agència Catalana de l’Aigua, de la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de Catalunya i del Ministerio de Fomento de l’Administració de l’Estat.