Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova la creació del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i els seus estatuts

Escoltar

L’Ajuntament aprova la creació del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró i els seus estatuts

Gestionarà, exhibirà i difondrà el fons artístic de la col·lecció d’art

El Ple de juny que es va celebrar ahir dijous va fer l’aprovació inicial de la creació, la constitució i dels estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.


 

El passat 28 d’abril, l’Ajuntament i la Fundació privada Carmen i Lluís Bassat van signar un conveni de col·laboració perquè el fons artístic de Lluís Bassat pugui ser exhibit de forma permanent i pública a Mataró. Es va establir que l'instrument jurídic que gestionarà la cessió serà un consorci format per la Fundació i l'Ajuntament, ens que ahir es va aprovar.

 

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró que gestiona el Museu d’Art Contemporani de Mataró – Col·lecció Lluís Bassat és un ens de dret públic de caràcter associatiu i voluntari, constituït per administracions públiques i entitats privades sense ànim de lucre.

 

Constitueixen el Consorci les entitats fundadores: l’Ajuntament de Mataró i la Fundació Carmen i Lluís Bassat però es pot ampliar amb altres entitats públiques o privades.

 

 

Objectius i finalitats del Consorci

 

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró té per objecte:

 

. La gestió del Museu com a institució dedicada a l’exhibició de la col·lecció d’art Lluís Bassat, així com a l’adquisició, la conservació, l’estudi, l’exposició i la interpretació educativa d’obres d’art contemporani, amb una atenció especial per l’obra dels artistes catalans o relacionats amb Mataró, el Maresme i Catalunya.

 

. La creació i incorporació dels fons bibliogràfics i documentals que facilitin el coneixement i la difusió de l’art contemporani.

 

. La programació d’activitats del Museu com a espai per gaudir de l’art contemporani en les seves diverses manifestacions i al mateix temps com a espai per a la formació i l’educació de la sensibilitat i l’esperit crític de les persones.

 

. El Consorci ha d’establir, amb les administracions públiques que la integren, un programa-marc de caràcter quadriennal. El programa ha d’incloure els projectes estratègics, el pla d’activitats, el projecte museològic i museogràfic i les variacions que hi hagi, i també les aportacions econòmiques de cada una de les administracions consorciades.

 

Els òrgans de govern i gestió del Consorci són: Consell General, presidència del Consell General, vicepresidències del Consell General, Comissió Executiva, presidència de la Comissió Executiva i direcció-gerència. També podrà disposar d’una Comissió Assessora.

 

El Consell General estarà presidit per l’alcalde i les vicepresidències primera i segona l’ocuparan el president de la Fundació Carmen i Lluís Bassat i el regidor de Cultura de l’Ajuntament, respectivament. A més estarà integrat per un màxim de 12 vocals.

 

 

Recursos econòmics

 

Quant als recursos econòmics amb què comptarà el Museu seran:

 

. Les aportacions que acordin l’Ajuntament i les altres administracions consorciades

. Les subvencions públiques o privades

. El producte dels serveis o les activitats que el Museu presti o dugui a terme

. El producte dels drets de reproducció de les obres d’art del Museu

. Els ingressos en concepte de lloguer a tercers de les sales i els espais

. Altres ingressos que li puguin correspondre d’acord amb les lleis.