Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament aprova un estudi de detall per definir els volums d’una residència d’iniciativa privada a Can Quirze

Escoltar

L’Ajuntament aprova un estudi de detall per definir els volums d’una residència d’iniciativa privada a Can Quirze

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat dilluns, 23 de març, un estudi de detall per ordenar els volums del futur edifici que acollirà una nova residència per a la gent gran d’iniciativa privada d’unes 120 places. El futur centre assistencial es preveu construir al número 33 del carrer del Tenis, a la urbanització de Can Quirze.

 

La parcel·la, de 1.615,65 m², es troba actualment sense ús. La qualificació del sòl –zona de dotacions i serveis privats– permet acollir els usos assistencials previstos. L’estudi de detall preveu un edifici de planta baixa i dos pisos, que estarà format per dos cossos connectats per un nucli de comunicacions, és a dir, per la zona on s’ubicaran les escales i ascensors.

 

L’edificació quedarà esglaonada respecte al carrer per ajustar-se al desnivell dels terrenys. D’aquesta manera, quedarà millor integrada en relació a les edificacions veïnes, majoritàriament habitatges unifamiliars de planta baixa i pis. L’accés dels vianants des del carrer es farà per la primera planta. L’accés rodat es preveu mitjançant un muntacotxes que portarà fins a l’aparcament.

 

Abans de la seva aprovació definitiva, l’estudi de detall ha de superar un període d’exposició pública de 20 dies a comptar des de la publicació de l’anunci al Butlletí Oficial de la Província. Un cop aprovat el document, els promotors hauran d’obtenir també la llicència d’obres i la llicència d’activitats per part de l’Ajuntament.