Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament clou l’informe definitiu de les al·legacions sobre la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària

Escoltar

L’Ajuntament clou l’informe definitiu de les al·legacions sobre la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària

Les propostes són consensuades fruit de la participació dels sectors implicats

L’Ajuntament ha finalitzat l’informe definitiu amb les al·legacions que presentarà a la Generalitat de Catalunya sobre el Pla director urbanístic per a la concreció i delimitació de la reserva de sòl per a la línia orbital ferroviària (LOF). L’informe es va presentar ahir a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials i avui ho farà a la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola “Cinc Sènies-Valldeix”.


 

El document recull 9 temes d’al·legacions que agrupen alhora diferents propostes. Per tal d’elaborar-lo s’han celebrat reunions sectorials amb entitats, els ajuntaments de l’entorn, el Consell de Ciutat, el Consell Municipal de Medi Ambient, el Consell Assessor Urbanístic de Mataró i la Comissió Especial de seguiment del Pla de millora rural i desenvolupament agrícola “Cinc Sènies-Valldeix”, entre d’altres, donant com a resultat un document participat i consensuat. A més, també s’han mantingut reunions amb la Generalitat de Catalunya i Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (IFERCAT) i s’ha comptat amb l’estudi tècnic de l’Agència Metropolitana de Desenvolupament Urbanístic i d’Infraestructures “Barcelona Regional”.

 

 

Informació pública per presentar al·legacions

 

La Generalitat de Catalunya va aprovar inicialment el 17 de desembre de 2008 el Pla director urbanístic per a la reserva de sòl, i va obrir un termini d’exposició pública perquè particulars, entitats i ajuntaments presentessin les seves al·legacions.

 

En el tram de Mataró, el Pla aprovat preveu que la nova línia consti de 4 estacions a banda de l’actual. La proposta de traçat de la Generalitat entra en túnel soterrat des d’Argentona creuant la riera a l’alçada del Sorrall; transcorre per l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, on hi hauria la primera estació; gira cap al Parc Central on quedaria ubicada la segona estació; segueix cap a la ronda d’Alfons X, gira per la carretera de Mata i situa la tercera estació i l’àrea de tallers de reparació i manteniment després de creuar la riera de Sant Simó. Després, la línia vorejaria el turó d’Onofre Arnau i giraria, amb la possibilitat de connectar a cel obert amb la línia de rodalies de la costa amb doble enllaç en les dues direccions.

 

Un segon enllaç amb la línia de rodalies es podria produir al Rengle. Es tornaria a soterrar el traçat passada la riera d’Argentona, girant a l’alçada del TecnoCampus Mataró-Maresme cap a la Porta Laietana i situant la quarta estació a l’alçada de l’edifici de Vidre.

 

 

Al·legacions presentades

 

L’informe documenta 9 temes d’al·legacions que són les següents:

 

. En relació amb els enllaços amb la línia C-1 de rodalies: la construcció de la  línia orbital ha d’incorporar des del primer moment els dos enllaços possibles amb la línia de la costa, perquè si les dues línies no es connecten no hi haurà una millora real dels serveis ferroviaris.

 

. En relació a la futura explotació ferroviària de la línia: el futur “cap de línia” dels serveis de la línia orbital i de la línia de rodalies ha de ser la futura estació de Rocafonda, i els nous tallers han de substituir totalment la platja de vies i els actuals tallers de l’estació de Mataró – Mar.

 

. En relació al manteniment de l’actual línia de la costa: es considera que es podria estudiar la supressió de la línia de la costa i si s’ha de mantenir s’hauria de soterrar, atès que condiciona el desenvolupament urbanístic del front marítim.

 

. En relació al traçat i afectacions a les Cinc Sènies: l’estació de Rocafonda ha d’estar situada dins de la trama urbana, i no a l’altra banda de la riera de Sant Simó. Els tallers de manteniment s’han de desplaçar cap a ponent, paral·lels a la carretera de Mata, per no afectar la mina d’aigua de les Cinc Sènies. El tram de línia al seu pas per les Cinc Sènies s’ha de fer amb tuneladora, igual que a la trama urbana, i desplaçant lleugerament el seu traçat per reduir al mínim les afectacions al sòl agrícola. Caldrà fer els estudis necessaris per garantir la mínima afectació a l’aqüífer de les Cinc Sènies.

 

. En relació a l’estació del Parc Central: caldrà desplaçar l’estació cap a ponent i rectificar la seva alineació per no afectar el pàrquing ni l’illa del Camp Municipal d’Esports.

 

. En relació al traçat des de la riera d’Argentona: es proposa una alternativa de traçat consensuada amb l’Ajuntament d’Argentona.

 

. En relació al règim urbanístic de les afectacions: no es considera adequada la qualificació com a Sistema General Urbanístic del Sòl d’Infraestructures Ferroviàries (SIF) referida al sòl urbà consolidat al generar afectacions urbanístiques excessives.

 

. En relació al règim d’usos i edificacions de les afectacions: al sòl urbà consolidat, el règim d’usos i edificacions s’ha de limitar exclusivament a les actuacions al subsòl (nombre de plantes soterrani, tipus d’estructura...) sense afectar els drets urbanístics en superfície.

 

. En relació a la dimensió de les franges d’afectació i a la tramitació d’autoritzacions: al sòl urbà consolidat cal ajustar les reserves de sòl a les dimensions i forma concreta de la ciutat. A les Cinc Sènies cal reduir al mínim indispensable l’amplada de les franges de protecció, així com limitar la necessitat d’autorització prèvia als usos i activitats no agrícoles.