Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament comença les obres de reurbanització dels carrers de Cristina i de Sant Bru

Escoltar

L’Ajuntament comença les obres de reurbanització dels carrers de Cristina i de Sant Bru

Es pavimentaran a un sol nivell

El servei d’Obres va començar la setmana passada les obres de reurbanització dels carrers de Cristina i de Sant Bru, entre el carrer de La Coma i el Rierot, incloent un tram del carrer del Portal de Valldeix.


La nova pavimentació serà a un únic nivell i la calçada es diferenciarà de les voreres pel material que s’utilitzarà. La calçada, amb una amplada de 2,70 metres, es crearà amb un paviment de llamborda de formigó. Les voreres, de diferent amplada segons la secció del vial, es realitzaran amb un paviment de peces de pedra artificial. També es crearà un pendent del 2% cap al centre del carrer. A l’entrada i sortida dels carrers es crearan guals amb peces prefabricades de formigó que descansaran sobre un llit de formigó.

 

De la mateixa manera que s’ha fet a la resta de vials del Centre que s’han reurbanitzat, el nom dels carrers es col·locarà al paviment amb lletres de planxa de fosa dúctil pintada de color negre. Pel que fa al mobiliari urbà, està previst col·locar papereres i bancs de fusta.

 

 

Millora dels serveis

 

El projecte preveu la millora de la xarxa de clavegueram, la renovació dels embornals i els claveguerons de les escomeses existents, l’anul·lació dels pous de registre actuals i creació de nous i la millora de la xarxa d’abastament d’aigua potable. Aquestes actuacions, que es realitzaran prèviament a la reurbanització, aniran a càrrec de l’empresa municipal Aigües de Mataró, SA (AMSA).

 

Les línies elèctriques del sector i els encreuaments del carrer se soterraran, s’instal·laran noves caixes de derivació. La xarxa telefònica es modificarà amb el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer i deixant només les línies a les façanes dels edificis.

 

Les obres de reurbanització han estat adjudicades a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 229.690,90 euros. D’altra banda, les actuacions que realitzarà AMSA per millorar el clavegueram i la xarxa d’abastament tenen un cost aproximat previst de 156.900 euros.

 

 

Planificació dels treballs

 

Es preveu que el conjunt dels treballs tinguin una durada aproximada de sis mesos i mig. Les obres afectaran primer al carrer de Cristina, que estarà tancat al trànsit els dos primers mesos per actuar sobre el clavegueram i la xarxa d’abastament.

 

D’abril a maig es pavimentarà el carrer de Cristina i s’executarà la renovació del clavegueram del carrer de Sant Bru, de manera que els dos carrers estaran tancats al trànsit. Està previst que les obres al carrer de Cristina hagin acabat al juny, mentre que la pavimentació del carrer de Sant Bru s’enllestirà durant els mesos de juny i juliol.