Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament construirà a Vallveric les noves instal·lacions del Centre d’Educació Especial L’Arboç

Escoltar

L’Ajuntament construirà a Vallveric les noves instal·lacions del Centre d’Educació Especial L’Arboç

Les obres de l’equipament seran finançades per la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Mataró construirà al sector de Vallveric les noves instal·lacions del Centre d’Educació Especial L’Arboç. El regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, i la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació, Conxita Calvo, han presentat avui en roda de premsa el projecte executiu del nou equipament, que es construirà amb finançament de la Generalitat de Catalunya.

 

L’escola L’Arboç és un centre concertat d’àmbit comarcal especialitzat en l’atenció de nens i nenes en edat escolar amb lesió neurològica important. El centre pertany a la Fundació El Maresme Pro Persones amb Disminució Psíquica, fundació benèfica de tipus assistencial. El seu objectiu principal és l’atenció a persones amb disminució psíquica i a les seves famílies.

 

Les instal·lacions actuals, situades a la plaça dels Bous, no reuneixen les condicions adients per atendre als seus usuaris.

  

Característiques del nou edifici

 

El nou equipament s’edificarà al carrer de la Pagesia, en un solar de 4.788,61 m². Els terrenys fan un desnivell de 3 metres respecte al carrer, per la qual cosa l’equipament quedarà situat sota la rasant i la coberta es tractarà com si fos una cinquena façana, amb la col·locació de graves seleccionades per aconseguir una major grau de comfort tèrmic. Les façanes seran de plaques prefabricades de formigó, tot i que en alguns llocs es preveu directament l’ús de formigó vist, així com remats de planxa inox sense polir.

 

L’edifici tindrà una superfície construïda de 2.051, 33 m² i una superfície útil de 1.795,73 m². Les entrades estaran situats al carrer de la Pagesia, tant l’entrada de vianants com l’accés per al servei de càtering i per a ús com a sortida d’emergència. El dimensionat de l’equipament és similar al d’una escola de dues línies, amb una cuina i un menjador com a espai complementari.

 

Entre les diferents dependències, l’equipament disposarà també de 12 aules, 6 lavabos per a les aules, 2 despatxos de logopèdia, 2 despatxos de tutoria, una aula multisensorial, una sala per a aula d’informàtica i biblioteca, un gimnàs per a rehabilitació, una sala d’hidroteràpia, un taller polivalent, 2 despatxos d’atenció individualitzada i bugaderia.

 

Els recorreguts dins de l’equipament es faran exclusivament amb rampes i un ascensor per tal de facilitar els moviments als seus usuaris.

 

El projecte, que es presentarà dilluns a la Junta de Govern Local per a la seva aprovació inicial, té un pressupost previst de 3.397.298 € (IVA inclòs) i un termini d’execució de 18 mesos. Després de l’aprovació inicial i abans que comencin les obres, el projecte haurà de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora.

  

Acord amb la Generalitat

 

El conveni de coresponsabilitat entre el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Mataró relatiu a l’escolarització del municipi durant el 2009, que es va signar el dilluns 20 d’abril, preveu la construcció de les noves instal·lacions del Centre d’Educació Especial L’Arboç.

 

La Generalitat de Catalunya, per acord de Govern del passat 7 d’abril, ha autoritzat al Departament d’Educació a atorgar una subvenció de 3,3 milions d’euros a l’Ajuntament per finançar la construcció de l’equipament. Les condicions del finançament s’establiran mitjançant conveni.

 

Un cop acabades les obres, l’edifici serà de titularitat municipal. L’Ajuntament preveu que l’equipament funcioni mitjançant gestió indirecta.