Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament demana que la Llei de Consultes Populars es tramiti amb la màxima celeritat

Escoltar

L’Ajuntament demana que la Llei de Consultes Populars es tramiti amb la màxima celeritat

El Ple del 2 de juliol va aprovar una proposta de resolució presentada pels grups municipals d’ERC, PSC, ICV-EUiA que demana que la Llei de Consultes Populars es tramiti amb la màxima celeritat per dotar a la ciutadania de mecanismes per decidir. El text es va aprovar amb els vots a favor del PSC, ICV-EUiA, ERC i la CUP, l’abstenció de CiU i el vot en contra del PPC.


La proposta de resolució és la següent:

 

El projecte de llei de Consultes Populars per via de referèndum es troba en aquests moments tramitant-se en el Parlament de Catalunya amb el recolzament inicial de quatre grups de la Cambra.

 

Aquest projecte de llei suposa el desenvolupament i concreció del ‘Dret de participació’ que estableix l’art. 29.1 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) i que també recullen com a dret fonamental l’art. 29 de la Constitució Espanyola i, en l’àmbit internacional, l’art 25 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. El projecte també es el desenvolupament legal de la competència exclusiva que l’art. 122 EAC atorga a la Generalitat ‘per a l'establiment del règim jurídic, les modalitats, el procediment, l'acompliment i la convocatòria per la mateixa Generalitat o pels ens locals en l’àmbit de llurs competències d'enquestes, audiències públiques, fòrums de participació i qualsevol altre instrument de consulta popular, ‘salvant el que disposa l'article 149.1.32 de la Constitució’.

 

Tot i aquestes limitacions, és una llei plantejada amb la clara voluntat d’aprofundir en la qualitat democràtica mitjançant la regulació i la institucionalització de mecanismes de participació que convoquen a tota la ciutadania, a tot el cens electoral, del país o del municipi, segons sigui el cas, permetent al Govern, al Parlament, als Ajuntaments, i als ciutadans promoure consultes sobre qüestions de transcendència especial, tant en l’àmbit català com en el municipal.

 

La preocupació per la qualitat de la democràcia és una constant en les societats occidentals cada cop més complexes i amb una major dificultat d’articular el conjunt de la ciutadania i a cada persona com formant part de la societat civil organitzada.

 

Incentivar la participació és incentivar el compromís amb la cosa pública, és millorar el compromís amb la comunitat i el país del que es forma part, és millorar la qualitat democràtica, avançant cap a l’objectiu final que és la consulta a la ciutadania de Catalunya d’aquells temes que siguin del seu interès.

 

Per tot l’anteriorment exposat, l’Ajuntament de Mataró adopta els següents acords:

 

Primer.- Donar recolzament a la tramitació del projecte de Llei de Consultes Populars per via de referèndum en aquests moments en debat al Parlament, per tal que el Govern de la Generalitat i els Ajuntaments disposin d’una llei que els doni cobertura per a la celebració de consultes populars i també com a expressió del dret de participació reconegut en instruments internacionals.

 

Segon.- Demanar l’enfortiment de la democràcia participativa, de la que aquesta llei seria condició necessària però no suficient, per tal de enfortir la responsabilitat dels ciutadans i dels servidors públics amb la cosa pública i l’interès general i la coresponsabilitat entre la ciutadania i els representats polítics que aquesta llei articula. 

 

Tercer.- Demanar als grups parlamentaris presents al Parlament de Catalunya que esmercin tots els esforços per fer possible l’aprovació de la Llei amb el màxim consens, i que aquesta llei esdevingui un símbol de la unitat dels partits polítics en la defensa d’un principi democràtic bàsic en qualsevol societat com és del dret a decidir del poble de Catalunya, reforçant la democràcia i lluitant contra la desafecció donant veu a la ciutadania.


Quart.- Saludar l’arribada d’aquesta llei que reforça els mecanismes de participació de que ja disposava el món municipal i que ens situen al costat d’algunes democràcies avançades que, com ara Suïssa, Estats Units o Canadà, han incorporat de forma normalitzada aquests mecanismes de participació en el seu sistema democràtic.

 

Cinquè.- Trametre una còpia dels presents acords al President del Parlament de Catalunya, al President del Govern de la Generalitat, als diferents grups parlamentaris amb representació al Parlament de Catalunya, a la Federació de Municipis de Catalunya i a l’Associació de Municipis i Comarques de Catalunya.”