Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament dóna suport a un estudi de la Unió Europea sobre infraestructures de transport

Escoltar

L’Ajuntament dóna suport a un estudi de la Unió Europea sobre infraestructures de transport

La proposta de resolució de suport a les propostes de l’estudi FERRMED va ser presentada pel grup municipal de CiU i va ser aprovada ahir al Ple municipal de desembre. La proposta es va aprovar amb els vots a favor dels grups municipals del PSC, CiU, PPC, ICV-EUiA i ERC i l’abstenció de la CUP.


 

La proposta íntegra és la següent:

 

“El passat 18 de novembre es va presentar a Barcelona l’estudi FERRMED, de la xarxa ferroviària que uneix Escandinàvia i l’Europa Central amb la Mediterrània Occidental a través de les valls del Rin i del Roina. Aquesta és una iniciativa pionera dins del marc de l’actual política de transports de la Unió Europea, per a una assignació més racional i justa dels projectes d’infraestructures de transport.

 

Els “Estàndards FERRMED”, impulsats per l’associació del mateix nom, contribueixen a la millora de la competitivitat europea a través de la potenciació de les connexions de ports i aeroports amb els seus respectius “hinterlands”, a l’impuls del Gran Eix Ferroviari de Mercaderies Escandinaves – Rin – Roina – Mediterrània Occidental i a un desenvolupament sostenible.

 

La iniciativa, per a una assignació més racional i justa dels projectes d’infraestructures de transport, és pionera dins el marc de l’actual política de transports de la Unió Europea.

 

Barcelona, que no té una presència i una implicació directa de suport a aquest projecte estratègic sobre el desenvolupament futur de les infraestructures ferroviàries de mercaderies a Barcelona i a tot el Corredor del Mediterrani, té el repte de millorar la seva connexió ferroviària i de competir amb els ports i amb els aeroports més importants d'Europa per garantir la competitivitat econòmica de l’Àrea Metropolitana de Barcelona i del conjunt del país.

 


El Govern de la Generalitat s’ha manifestat en la defensa pel tram ferroviari del corredor mediterrani i la seva inclusió a les Xarxes Transeuropees de Transport i, per la seva banda, el Ministre de Foment, Sr. José Blanco, ha manifestat que durant la propera presidència espanyola de la Unió Europea en el primer semestre de l'any que ve, es prioritzarà el Corredor Mediterrani, per tal que la l’AVE arribi a Figueres durant els tres propers anys.


 

La ciutat de Mataró, per la seva proximitat a Barcelona, també està directament afectada per aquesta situació i en depèn el seu progrés econòmic i és per aquesta raó que el grup municipal de CiU proposa al Ple l’adopció del següent,

 

ACORD:

 

Primer.- L’Ajuntament de Mataró manifesta el seu suport a les propostes de FERRMED que es deriven de l’estudi presentat el proppassat 18 de novembre a Barcelona:

. Que els criteris socioeconòmics han de ser el factor clau en la definició de la xarxa de ferrocarril de mercaderies a la Unió Europea.

. La implantació gradual dels “Estàndards FERRMED” a tota Europa per tal de fer el transport ferroviari més competitiu.

. La implantació de la gestió de la coordinació ferroviària a través dels nuclis de la xarxa ferroviària europea i els seus corredors principals.

. La implantació urgent de les accions de millora corresponents a la xarxa ferroviària principal i secundària del Gran Eix Ferroviari FERRMED, donat el seu impacte positiu a la competitivitat de la Unió Europea i el respecte als criteris mediambientals.

. La declaració de Projecte Europeu Prioritari per a les línies ferroviàries del Gran Eix Ferroviari FERRMED que encara no tinguin aquest reconeixement.

 

Segon.- L’Ajuntament de Mataró considera prioritari per a l'impuls de la capacitat competitiva de l’àrea d’influència de Barcelona, en la qual es troba la nostra ciutat, desenvolupar la xarxa ferroviària de mercaderies proposada per FERRMED, incloure les seves propostes en els diferents plans i projectes d’infraestructura ferroviària que es desenvolupin en el futur i per això demana el seu desenvolupament a les administracions que s'escaigui.

 

Tercer.- Comunicar aquests acords a l’Ajuntament de Barcelona, a la Generalitat de Catalunya, al Govern de l’Estat i al Parlament Europeu”.