Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament ha renovat l’enllumenat de nou carrers de la zona dels Molins i de l’Eixample

Escoltar

L’Ajuntament ha renovat l’enllumenat de nou carrers de la zona dels Molins i de l’Eixample

L’enllumenat del camí Ral es millorarà durant el tercer trimestre de 2009

El Servei de Manteniment i Serveis de l’Ajuntament ha portat a terme la renovació de l’enllumenat públic de nou carrers de la ciutat: el passeig dels Molins, el passeig del Desviament, el carrer de l’Abat Francesc Dorda, Magí Raventós, el passeig de Carles Padrós, carrer del Bisbe Josep Torres i Bages, l’avinguda Torner, Fra Luis de León i Ramon Llull. La renovació s’ha portat a terme, des d’abril fins al juliol, a través de dos projectes diferents que han anat a càrrec de l’empresa Electricitat Boquet, SL per un pressupost global de 249.635,25 €.


 

Un altre dels projectes de renovació d’enllumenat, ara en execució, afecta al camí Ral i té un pressupost de 55.495.87 €.

 

El tres projectes formen part del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que pretén crear ocupació mitjançant l’execució d’obra pública. L’Ajuntament durà a terme 52 obres amb els ajuts del FEIL, que suposen una inversió de 21 milions d’euros a la ciutat i una previsió d’ocupació d’uns 700 llocs de treball.

 

 

Quadre d’enllumenat X: carrers Fra Luis de León i Ramon Llull

 

Els treballs, que van començar a l’abril i van finalitzar a mitjan juliol, han suposat el desmantellament i la substitució de les línies elèctriques i els punts de llum existents. Els quadres d’escomesa s’han condicionat i adequat per a la nova instal·lació eliminant les proteccions que alimentaven als punts de llum existents i realitzant la comprovació de la pressa a terra. Les noves línies de distribució, de potència trifàsica, tenen un traçat soterrat i grapejat en façana.

 

Les noves lluminàries s’instal·laran en columnes i en braços col·locats a les façanes. Les noves làmpades són de vapor de sodi que tenen una gran eficàcia lluminosa (102 lúmens per wat).

 

El pressupost d’adjudicació d’aquest projecte és de 74.638,68 €.

 

 

Quadre MZ: passeig dels Molins, del Desviament, Abat Dorda, Magí Raventós, Carles Padrós, Bisbe Josep Torres i Bages i avinguda Torner

 

Aquests set vials de la zona dels Molins disposen, des d'aquest mes d'agost, d’una nova instal·lació elèctrica. L’empresa adjudicatària, Electricitat Boquet, SL, ha desmantellat els punts de llum existents, ha condicionat i adequat els quadres d’escomesa amb la comprovació de les presses de terra i ha instal·lat les noves línies de distribució, en traçat soterrat i grapejades per façana.

Pel que fa als nous punts de llum, s’han instal·lat diferents tipus segons la característica del vial:

 

-         Els carrers de Magí Raventós, Abat Dorda i Bisbe Josep Torres i Bages estan formats per cases aparellades amb jardí a la façana frontal i voreres estretes. Aquesta distribució del carrer implica la inviabilitat de col·locar punts de llum a façana i l’única solució és col·locar els punts de llum a les voreres, fet que fa incomplir el codi d’accessibilitat. En aquests vials s’han col·locat columnes de 6 m d’alçada amb llumeneres que disposen de làmpades de vapor de sodi de 100 wats.

-         A l’avinguda Torner i al passeig del Desviament s’ha optat per columnes de 4 m d’alçada, col·locades a portell, amb bombetes de vapor de sodi de 100 wats.

-         En el passeig Carles Padrós s’ha instal·lat fanals de 8 m d’alçada amb làmpades de vapor de sodi amb 150 wats.

-         En el passeig del Desviament hi ha columnes de 8 m d’alçada, col·locades a portell, que disposen de làmpades de vapor de sodi de 150 wats.

 

Aquesta actuació, inclosa en el FEIL, ha tingut un cost de 174.996,57 €.

 

 

Quadre d’enllumenat P: camí Ral

 

Els treballs d’aquest carrer consisteixen en el desmantellament de les línies elèctriques i punts de llum actuals. Les proteccions que alimenten els punts de llum existents, situats en els quadres d’escomesa del sector, s’eliminaran i es realitzarà la comprovació de la pressa a terra.

 

Les noves línies de distribució seran trifàsiques en traçat soterrat, fet que provoca l’obertura i tancament de rases així com la reposició del paviment i les calçades. També s’instal·laran línies elèctriques grapejades a façana. Per aquest vial, que travessa gairebé tota la ciutat de forma paral·lela al mar, s’ha optat per fanals de 9 metres d’alçada i 2,50 metres de braç que disposen de làmpades de vapor de sodi.

 

Aquesta actuació, amb un pressupost de 55.495,87 €, està previst que finalitzi a finals d’any juntament amb la reurbanització i millora de la circulació del camí Ral, entre el carrer Cooperativa i la ronda Barceló.