Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament impulsa mesures per prevenir l’aparició i evitar la reproducció del mosquit tigre

Escoltar

L’Ajuntament impulsa mesures per prevenir l’aparició i evitar la reproducció del mosquit tigre

L’alcalde, Joan Antoni Baron, ha signat aquest matí un decret en el qual es determinen un conjunt de mesures preventives davant la possible aparició i reproducció del mosquit tigre (Aedes albopictus), un insecte forani diürn que fa unes picades més fortes i persistents que els habituals i que va ser detectat per primer cop a Catalunya l’any 2004.


 

Malgrat que encara no s’ha detectat cap punt de reproducció del mosquit a Mataró, el decret especifica la necessitat d’intervenir preventivament a espais públics i privats, sobretot per frenar la ràpida proliferació d’aquest insecte i evitar la posta d’ous i creixement de larves aquàtiques. Això s’aconsegueix eliminant els punts d’aigua on poden créixer.

 

 

Recomanacions generals a la població

 

- Posar sota cobert tots aquells objectes i contenidors en els quals s’hi pugui acumular aigua. En el cas d’elements fixos i objectes que no es puguin retirar, s’hauran de revisar atentament almenys dos cops per setmana i procedir a eliminar qualsevol acumulació d’aigua, netejant els recipients i evitant que es tornin a omplir.

 

- Els plats de test, quan aquests no puguin retirar-se, caldrà mantenir-los secs.

 

- En els casos en què es consideri imprescindible tenir algun tipus de recipient amb aigua i a l’exterior, caldrà que aquests es mantinguin tapats, mitjançant una tapa o una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima).

 

- En el cas concret de les basses o piscines, cal actuar de forma que l’aigua que continguin no esdevingui un focus de cria de mosquit tigre, procedint amb alguna de les següents actuacions: clorant l’aigua (en el cas de les piscines), introduir-hi peixos (per exemple Cyprinus carpio: carpa comuna), o bé col·locant una tela mosquitera prima (malla de 2 mm de mida màxima) que cobreixi completament la superfície d’aigua.

 

 

Actuacions sobre equipaments i espais a l’aire lliure

 

- Cementiris: tots els recipients contenidors de flors o objectes ornamentals impediran l’acumulació d’aigua lliure, accessible als mosquits que necessiten una làmina d’aigua per pondre. Per exemple, es pot mantenir la humitat mitjançant esponges o gels hidropònics, foradar els recipients per la base, o bé introduir sorres o d’altres materials com ara perlita que permetin la presència d’aigua però la facin inaccessible als mosquits.

 

- Horts, solars i finques en desús: cal mantenir aquests espais lliures de possibles focus de cria de mosquits, amb especial atenció a brossa, eines de treball i elements de mobiliari abandonats.

 

- Escoles: els elements de joc no han de tenir aigua estancada, especialment, en èpoques de vacances. En cas d’existència de pneumàtics, destinats al jocs, aquests han de mantenir-se secs, preferentment mitjançant perforació.

 

- Altres espais susceptibles d’atenció especial són els centres de jardineria i determinades activitats comercials i industrials que puguin acumular aigua i en les que cal vigilància periòdica per evitar la proliferació dels mosquits. En aquests àmbits, el control dels possibles focus de cria de mosquits ha d’incorporar-se amb caràcter obligatori als plans interns de seguretat i higiene de les empreses.

 

 

Serveis municipals coordinats

 

El Servei de Medi Ambient de l’Ajuntament s’encarregarà de coordinar les accions, el Servei de Salut d’establir un protocol per si es detecten efectes d’aquest mosquit sobre la població, el Servei de Manteniment i Serveis Municipals ho notificarà a la concessionària dels cementiris, l’Institut Municipal d’Educació n’informarà a les escoles i instituts, i el Servei de Llicències farà el mateix amb aquelles empreses susceptibles de tenir aigua estancada.