Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament modifica per segona vegada el sector dels entorns del carrer de Miquel Biada

Escoltar

L’Ajuntament modifica per segona vegada el sector dels entorns del carrer de Miquel Biada

Ha estimat els canvis del mercat immobiliari i les al·legacions presentades

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, ha presentat avui la modificació puntual del Pla General d’Ordenació Municipal (PGOM) dels entorns del carrer de Miquel Biada. Aquesta proposta urbanística es va presentar a l’última Comissió Informativa de Serveis Territorials i està previst que s’aprovi inicialment en el Ple de juliol.


 

La modificació dels entorns del carrer de Miquel Biada es va aprovar inicialment en el Ple de març de 2008, a partir d’aleshores es va obrir un període d’exposició pública. Es van presentar 26 al·legacions, l’estimació de moltes de les al·legacions presentades per part dels propietaris i el desenvolupament a la baixa que ha sofert el mercat immobiliari ha portat a l’Ajuntament a considerar la variació del document inicialment aprovat, a nivell d’ordenació, paràmetres i límits de l’àmbit.

 

L’Ajuntament va explicar i debatre la primera modificació puntual en el marc de: el Consell territorial del Pla Integral del Centre – Eixample - Havana, el Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Mataró, la Plataforma ciutadana “Salvem Can Fàbregas”, representats del sector comercial de la ciutat, associacions de comerciants, la Federació d’Associacions de Veïns, associacions de veïns, l’Associació de propietaris i comerciants de Ca l’Ymbern i representants sindicals.

 

 

Modificació puntual dels entorns del carrer de Miquel Biada

 

Així, la proposta i les variacions que està previst que s’aprovin en el Ple de juliol són les següents:

 

. L’àmbit del sector s’estén a 3 illes a l’entorn del carrer de Miquel Biada, quan abans n’eren 4. S’ha exclòs la part de l’illa de Ca l’Ymbern perquè es determina que la millor solució per la transformació i ordenació d’aquests sòls és el seu estudi d’una manera global dins de l’àmbit de reconversió del teixit industrial existent inicialment anomenat “sector Torrijos”, que en l’actualitat s’està duent a terme.

 

 

Així les 3 illes queden de la següent manera:

 

La primera de les illes, amb una superfície de 8.466 m², comprèn la major part de l’illa delimitada entre la ronda de Joan Prim, el carrer de Tetuán, el carrer de Diego de Velázquez i el carrer de Francisco de Goya.

 

La segona illa, amb una superfície de 8.018 m², correspon a les construccions industrials que ocupen gran part de l’illa delimitada pels carrers de Tetuán, de Francisco de Goya, la ronda de Joan Prim i el carrer de Miquel Biada.

 

La tercera illa, amb una superfície de 783 m², coincideix amb la peça qualificada d’equipament situada a la cantonada del carrer d’Hernán Cortés i la ronda de Joan Prim.

 

. S’incrementa l’edificabilitat del sector, que correspondrà a un sostre privat edificable de 35.100 m2. Representa un coeficient d’edificabilitat bruta del sector de 2,024 m2st/s, superior al coeficient d’edificabilitat establert en el document anterior que era d’1,712 m2 st/s. Aquest increment garanteix la viabilitat del sector.

 

. El nou planejament atorga al polígon d’actuació un sostre addicional d’aprofitament privat destinat a usos terciaris de 1.100 m2 que correspon al sostre dels elements catalogats de Can Fàbregas i de Caralt que es traslladen al sector delimitat per tal de compensar al sector els sobrecostos derivats de la reconstrucció d’aquests elements.

 

. S’han ajustat les ordenacions d’acord a la nova edificabilitat assignada, entre aquestes es pot destacar: l’ampliació de l’escola prevista a l’àmbit de la fàbrica Fontdevila i Torres; es creen nous espais lliures al carrer de Miquel Biada, un a la cruïlla amb la ronda de Joan Prim i un altre a la confluència dels carrers de Miquel Biada i de Sant Benet on s’ubicarà la xemeneia de Can Fàbregas i de Caralt juntament amb la resta dels elements catalogats que se situen a l’entorn d’aquest nou espai lliure; es crea una nova plaça pública adjacent a l’equipament escolar; a la cruïlla de Miquel Biada amb la ronda Prim es planteja un nou edifici terciari que pot ser compatible amb la major part de l’edificació existent i al costat l’edifici singular, ja previst inicialment, que tindrà una alçada de 15 pisos i no els 11 d’abans; hi haurà 229 habitatges (dels quals 94 seran protegits).

 

Definició d’un únic Polígon d’Actuació Urbanística (UA-87) d’execució directe, envers el sector a desenvolupar mitjançant un Pla de Millora Urbana inicialment establert, amb la finalitat de facilitar la gestió de l’àmbit objecte de la modificació.

 

Amb aquestes variacions introduïdes, es considera que queda garantida la viabilitat del nou sector i la definició d’una ordenació que permetrà una correcta reconversió del teixit industrial existent per mixt, residencial i de serveis.

 

Després d’aquesta nova aprovació inicial s’obrirà exposició pública d’un mes.