Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta el projecte bàsic de l’Escola Bressol El Molí de Vent

Escoltar

L’Ajuntament presenta el projecte bàsic de l’Escola Bressol El Molí de Vent

S’ubicarà sota un edifici d’habitatges públics al carrer de Joan Maragall

El regidor d’Urbanisme, Ramon Bassas, la presidenta de l’Institut Municipal d’Educació (IME), Conxita Calvo, i el regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, han presentat avui en roda de premsa el projecte bàsic de l’Escola Bressol (EB) El Molí de Vent, així com els canvis introduïts en el planejament urbanístic que l’Ajuntament està tramitant a l’àmbit del carrer de Joan Maragall – ronda de Ramon Turró.

 

L’EB El Molí de Vent es construirà al local en planta baixa d’un dels dos edificis d’habitatges dotacionals públics previstos a la futura zona d’equipament del carrer de Joan Maragall – ronda de Ramon Turró. L’equipament ocuparà 1.455, 50 m² en una sola planta. Les aules estaran orientades al sud, amb comunicació directa amb el pati i separades de la zona de serveis comuns per un passadís. Els balcons dels habitatges faran les tasques de protecció solar de les aules.

 

El centre tindrà capacitat per a 107 places. Hi haurà 1 aula per a lactants (52,30 m²) amb biberoneria, zona d’aigües i dormitori; 3 aules per a nens d’1 a 2 anys (cadascuna de 64,45 m²), amb zona d’aigües i dormitori; i 3 aules més per a nens de 2 a 3 anys, (cadascuna de 64,75 m²) amb dormitori. El pati exterior dels nens (510 m²) tindrà accés únicament des de les aules. Constarà d’una part pavimentada i una altra de sorra amb arbres.

 

Pel que fa als serveis comuns, les instal·lacions tindran un espai per a administració, sala de professors, sala d’usos múltiples (60,10 m²) i serveis generals. Aquests espais donaran a un pati interior que permetrà la ventilació i il·luminació. El centre tindrà equipament complert de cuina.

 

El projecte bàsic està pressupostat en 1.570.729, 29 €, tot i que la propera redacció del projecte executiu permetrà conèixer amb més exactitud el cost de les obres. El projecte bàsic es presenta al Ple municipal demà dijous, 2 d’abril, per a la seva aprovació.

 

 

Nova zona d’equipaments al carrer de Joan Maragall – ronda de Ramon Turró

 

El Ple votarà també demà l’aprovació provisional de la modificació puntual del Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM) en l’àmbit del carrer de Joan Maragall – ronda de Ramon Turró.

 

Aquest nou planejament afecta als terrenys situats entre el carrer de Joan Maragall, l’escola dels Salesians, la urbanització de Sant Salvador i la ronda de Ramon Turró, que ocupen 28.804 m². A més de l’EB El Molí de Vent, es preveu una escola de primària, dos edificis d’habitatge dotacional públic amb aparcament soterrani, zones verdes i un altre aparcament en sòl privat.

 

El Ple va aprovar inicialment la modificació urbanística al novembre de 2008. Durant el termini d’informació pública s’han presentat quatre escrits d’al·legacions de veïns que mostraven el seu desacord amb la construcció dels habitatges dotacionals públics. Els motius eren la desaparició d’espais naturals, la reducció de les visuals i l’agreujament de l’aparcament a la zona.

 

D’altra banda, després de l’aprovació inicial l’Ajuntament ha començat els tràmits per adquirir una finca de 1.703 m² que es troba dins de l’àmbit i és propietat de l’escola Salesians. El planejament inicial mantenia la finca com a equipament educatiu privat. L’adquisició per part de l’Ajuntament permet fer una nova ordenació dels edificis d’habitatge i escola bressol.

 

En concret, els canvis que s’han introduït a la proposta de planejament respecte a l’aprovació inicial són els següents:

 

Edifici d’habitatges

 

Els dos edificis d’habitatges dotacionals públics, perpendiculars al carrer de Joan Maragall, s’han separat 8 metres més respecte als edificis preexistents al carrer. D’altra banda tindran menys impacte visual perquè seran més baixos –s’ha rebaixat una planta del bloc que allotjarà l’escola bressol (els dos edificis tindran baix + 2 pisos) i s’ha reduït en 4 metres l’alçada de l’altre–; i més prims. També s’ha reduït el nombre d’habitatges previstos de 42 a 40.

 

D’altra banda, l’aparcament soterrat dels edificis passa de 50 places a 115, de manera que a més de donar servei als futurs residents dels habitatges dotacionals incrementarà l’oferta de places per als veïns de la zona. A més, el fet d’ampliar la separació dels edificis fa que l’amplada del carrer de Joan Maragall passi de 9 a 17 metres, i permet habilitar un aparcament en semibateria.

 

Amb aquest canvis es donen per estimades les al·legacions presentades al document inicial. Els habitatges i l'escola bressol ocuparan 3.239 m² de sòl, i suposaran un sostre edificat de 5.400 m².

 

Nova escola de primària

 

Pel que fa al futur CEIP, la nova proposta de planejament preveu que sigui de 3 línies enlloc de les 2 previstes inicialment. El centre educatiu quedarà situat entre les instal·lacions de l’escola Salesians i la ronda de Ramon Turró, ocupant 10.691 m² de sòl, i amb sostre màxim edificable de 5000 m². El nou planejament preveu la possibilitat de construir en el futur una passera de connexió del centre amb el parc de Roques Albes, elevada sobre la ronda de Ramon Turró.

 

El planejament urbanístic permet també construir un aparcament de 500 places al subsòl del camp de futbol dels Salesians, en sòls privats; i destina 2.947 m² a espais lliures. Aquesta part del planejament no ha tingut cap canvi respecte a l’aprovació inicial.

 

Un cop aprovada pel Ple, la modificació puntual del PGOM en l’àmbit del carrer de Joan Maragall – ronda de Ramon Turró ha de superar l’aprovació definitiva, que correspon a la Generalitat de Catalunya.