Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta les bases reguladores per atorgar subvencions a les entitats i associacions de Mataró

Escoltar

L’Ajuntament presenta les bases reguladores per atorgar subvencions a les entitats i associacions de Mataró

Hi ha 18 convocatòries diferents amb un pressupost de 443 mil euros

La presidenta i el vicepresident de l'Àrea de Serveis Personals, Conxita Calvo i Ivan Pera respectivament, han presentat avui les bases reguladores per a l'atorgament de les subvencions en els àmbits de Benestar Social; Salut Pública; Gent Gran; Nova Ciutadania; Joventut; Dona; Esports; Educació; Cultura; Comerç i Turisme. També s’ha donat a conèixer el balanç de les subvencions, convenis i transferències que es van atorgar al 2008.


La convocatòria de subvencions va destinada a entitats i associacions sense finalitat de lucre, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats, amb la voluntat de promoure la cooperació entre el sector públic i el teixit associatiu de la ciutat.

 

L’Ajuntament, a més de les subvencions, fa aportacions econòmiques a les entitats a través de convenis, i als consorcis públics i al Consell Comarcal mitjançant transferències. Tot i que la previsió pressupostària total de subvencions per al 2009 és de 443.453, un 7,83% menys que el 2008 €, finalment l’import de l’aportació municipal a les entitats i associacions es manté respecte a l’any 2008 atès que l’import dels convenis ha augmentat.

 

La voluntat de l’Ajuntament és fomentar el conveni, que les subvencions es vagin reformulant en aquesta modalitat. El conveni és un instrument que permet concretar millor els compromisos de les dues parts i dóna més estabilitat als projectes de les entitats.

En el quadre següent es pot veure els pressupostos inicials de l’Ajuntament de 2008 i 2009:

 


 


2008


2009


Import convenis


2.097.380,17


2.139.596,00


Import subvencions


489.468,00


443.453,00


 

TOTAL convenis i subvencions


 

2.586.848,17


 

2.582.049,00 

Al llarg de l’any, però, les subvencions es poden anar incrementant per atendre activitats no contemplades quan es tanca el pressupost.

 

Tramitació de les sol·licituds

 

El termini per presentar les sol·licituds a les diferents subvencions s'ha establert entre el 16 de febrer al 9 de març. Les entitats interessades podran formalitzar els tràmits a les oficines d'atenció ciutadana i als centres cívics de la ciutat. Es poden presentar sol·licituds per a 19 convocatòries diferents.

 

Per tal que les entitats interessades en rebre subvencions puguin informar-se de com dissenyar un projecte i preparar la documentació de justificació, l’Agència de Suport a l’Associacionisme del Servei de Participació Ciutadana ha organitzat dues sessions el 24 de febrer, al matí de 10 a 12 h i a la tarda de 19 a 21 h. Les sessions tindran lloc al Centre Cívic Pla d’en Boet.

 

Les 18 convocatòries i el pressupost per a cadascuna d’elles és el següent:

 


CONVOCATÒRIES


2009


1.    Programes i activitats de salut pública


3.400


2.    Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social


6.530,29


3.    Programes i activitats per a gent gran


1.736,75


4.    Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats

per a les dones


1.624,13


5.    Sensibilització i promoció nova ciutadania


5.000


6.    Activitats extraescolars o complementàries


50.000


7.    Colònies escolars


12.000


8.    Menjador escolar


76.000


9.    Casals d'estiu


125.696,86


10. Educació en el lleure


10.626,86


11. Activitats organitzades per una entitat juvenil durant l'any 2009


2.238,23


12. Activitats de promoció esportiva


20.000


13. Activitats esportives extraordinàries


22.000


14. Beques esportives


4.100


15. Participació en els Jocs Escolars


25.000


16. Programes anuals d'activitats culturals


50.000 


17. Programes d'intercanvis escolars


13.500


18. Programes per a la dinamització del comerç i el turisme


14.000


TOTAL


443.453,00  

Balanç de 2008

 

L'any passat es va fer una aportació de 4.595.076,77 € dels quals 518.104,34 € es van destinar a subvencions, 3.050.100,32 € a convenis i 1.026.872,11 € es van adjudicar a transferències.

 

El 2008 es van atorgar subvencions a 247 entitats (95 més que el 2007) i 136 (6 més que el 2007) van concretar l’ajut de l’Ajuntament a través de convenis.

 

 

Aportacions a subvencions 2008

 

Salut Pública

- Programes i activitats de Salut Pública: 3.500 €

 

Benestar Social

- Programes de suport en l'àmbit de l'atenció social: 7.311,62 €

- Programes i activitats per a gent gran: 2.428,20 €

 

Dona

- Activitats i programes que promoguin la igualtat d'oportunitats per a les dones: 1.719,10 €Ciutat Sostenible

- Programes i activitats de medi ambient i de promoció del desenvolupament sostenible: 1.999,99 €

 

Nova Ciutadania

- Sensibilització i promoció Nova Ciutadania: 2.250 €

 

Institut Municipal d'Educació

- Activitats extraescolars o complementàries: 56.384,98 €

- Colònies escolars: 11.700 €

- Menjadors escolars: 73.414,90 €Joventut

- Casals d'estiu: 131.619,75 €

- Educació en el lleure: 11.127,60 €

- Activitats organitzades per una entitat juvenil: 3.034,79 €Institut d’Esports

- Activitats de promoció esportiva: 29.000,10 €

- Activitats esportives extraordinàries: 24.205,74 €

- Beques esportives: 8.000 €

- Participació en els Jocs Escolars: 15.000 €

- Ajuts Generalitat per a activitats esportives extraescolars: 28.635,91 €

 

Institut Municipal d’Acció Cultural

- Programes anuals d'activitats culturals: 41.500 €

- Per a activitats extraordinàries: 10.500 €

 

Civisme i Cooperació

- Programes d'intercanvis escolars: 10.800 €

 

Institut Municipal de Promoció Econòmica

- Programes per a la dinamització del comerç i el turisme: 20.000 €

- Fomentar la creació de llocs de treball estables al municipi: 23.971,66 €.

 

Aportacions a convenis 2008

 

. Salut Pública i Consum: 60.555 €

. Benestar Social: 571.366,92 €

. Dona: 2.117,40 €

. Joventut: 130.892,29 €

. Ciutat Sostenible: 9.925 €

. Participació Ciutadana: 69.956,75 €

. Civisme: 30.000 €

. Civisme – Intercanvis: 450 €

. Cooperació internacional: 547.918,58 €

. Institut Municipal d'Educació: 27.350 €

. Institut d'Esports: 416.800 €

. Institut Municipal d’Acció Cultural: 521.898 €

. Nova Ciutadania: 274.500 €

. Estudis i planificació: 19.900 €

. Prevenció i riscos laborals: 11.313,54 €

. Política Lingüística: 90.718,16 €

. Protecció Civil: 93.398,20 €

. Institut Municipal de Promoció Econòmica: 171.040,48 €.


 

Aportacions a transferències 2008

 

. Benestar Social: 456.944,46 €

. Institut Municipal d’Educació: 555.077,65 €

. Institut Municipal d’Acció Cultural: 9.350 €

. Institut Municipal de Promoció Econòmica: 5.500 €.