Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament presenta un paquet de 19 mesures addicionals per afrontar l’actual conjuntura socioeconòmica

Escoltar

L’Ajuntament presenta un paquet de 19 mesures addicionals per afrontar l’actual conjuntura socioeconòmica

L’aplicació del pla suposarà destinar-hi 860.000 euros

L’Ajuntament de Mataró ha presentat avui un nou paquet de mesures davant l’actual conjuntura socioeconòmica, amb l’objectiu que els ciutadans més afectats puguin fer front a les situacions crítiques i evitar la precarietat que la manca de treball els pot generar. Aquest nou pla inclou actuacions addicionals a les mesures de contenció i racionalització que ja es van incorporar al pressupost municipal per a 2009 en el moment de la seva aprovació inicial.


El paquet de mesures addicionals s’ha presentat aquest matí en una reunió extraordinària de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, a la qual també han assistit els membres de la Comissió Municipal Informativa de Serveis Personals.

 

Augment de la demanda de serveis socials, ocupació i habitatge

 

Les accions plantejades afecten als àmbits de serveis socials, ocupació i habitatge. Aquests serveis han notat ens els darrers mesos un increment de la demanda per atendre necessitats dels ciutadans vinculades a l’actual situació de crisi.

 

En aquest sentit, per exemple, el nombre de demandes d’atenció social s’ha incrementat en un 363% respecte al gener de 2008, i la mitjana del temps d’espera d’un ciutadà per rebre una primera atenció social s’ha quadruplicat. També ha augmentat un 44% el nombre d’àpats diaris dispensats en els menjadors socials, i la despesa d’ajuts individualitzats per cobrir necessitats bàsiques (habitatge i alimentació) s’ha incrementat en un 20% respecte al gener de 2008.

 

Així mateix, s’ha registrat un canvi del perfil de les persones que s’adrecen tant als serveis socials com als serveis d’ocupació. Hi ha hagut un increment fort de la taxa d’atur a la ciutat i s’ha incrementat en un 66% la demanda dels serveis oferts pel Servei d’Orientació Municipal (SOM). La mitjana del temps d’espera per primera entrevista al SOM s’ha multiplicat per 6.

 

Objectius i accions

 

Les 19 mesures addicionals que es duran a terme estan agrupades pels objectius que es pretenen aconseguir.

 

- Oferir una primera atenció ràpida i àgil als ciutadans que s’adrecen als serveis socials de l’Ajuntament, per determinar la urgència de la intervenció social i proporcionar assessorament i ajuda en la tramitació dels instruments de cobertura social, reduint fins a eliminar les llistes d’espera actuals. Amb aquest objectiu es plantegen dues accions:

 

1. Crear l’oficina integral d’atenció social per oferir una primera atenció amb major rapidesa, unificant els punts d’atenció de serveis socials, incrementant els recursos, els horaris i la capacitat d’atenció.

 

2. Agilitar els processos de tramitació de prestacions socials perquè els ciutadans que ho necessiten puguin obtenir més ràpidament els ajuts d’allotjament i PIRMIS

 

- Incrementar les cobertures de prestacions socials bàsiques: habitatge i alimentació. Amb aquest objectiu es posaran en marxa sis mesures:

 

3. Incrementar l’import destinat als ajuts socials individualitzats.

 

4. Augmentar els recursos per allotjament temporal en situacions d’urgència.

 

5. Ampliar el projecte de club social per reduir el nombre de persones en situació d’exclusió que passen el dia pels carrers de la ciutat.

 

6. Incrementar l’aportació de l’Ajuntament a la Fundació Sant Joaquim per ampliar la cobertura dels menjadors socials.

 

7. Establir nous trams de copagament del Servei d’atenció domiciliària.

 

8. Ampliar els tallers d’habilitats socials per reduir la conflictivitat social dels adolescents com a conseqüència de les dificultats econòmiques i socials de les famílies.

 

- Aglutinar els esforços de tots els agents de la ciutat, aconseguint un treball conjunt de tots en benefici de la ciutat.

 

9. Organitzar una Jornada de treball amb els agents socials de la ciutat per debatre la situació actual, i cercar propostes de treball conjunt, en el marc de la taula de promoció social.

 

- Fomentar la creació d’empreses d’inserció amb col·lectius en risc d’exclusió social i la requalificació de les persones desocupades. Amb aquest objectiu es plantegen dues mesures:

 

10. Incrementar els mòduls de formació professional ocupacional per facilitar la professionalització dels col·lectius més afectats per la crisi.

 

11. Reforçar el servei d’atenció laboral per incrementar la cobertura del Servei d’Ocupació.

 

- Incrementar el parc d’habitatges destinats a lloguer social.

 

12. Impulsar el lloguer social d’habitatge desocupat establint convenis amb propietaris d’habitatges buits, i amb ADIGSA, que permeti a l’Ajuntament rehabilitar-los i oferir-los com allotjament temporal per aquells que han perdut l’habitatge.

 

- Liderar i dinamitzar el treball en xarxa del voluntariat per fer front a la crisi.

 

13. Reactivar les entitats de la Comissió de voluntariat.

 

14. Ofertar un espai d’aprenentatge i relació a les entitats de “l’Agenda per la solidaritat” per compartir i proposar noves propostes de treball per fer front a la situació actual.

 

15. Promoure una campanya d’activació i increment del voluntariat. Manifest pel civisme.

 

16. Concertar amb tots els mitjans de comunicació la seva adscripció a la campanya “Davant la crisi sumem”.

 

- Estimular la liquiditat econòmica

 

17. Afavorir la liquiditat de les empreses mantenint els terminis de pagament de l’Ajuntament en els 60 dies.

 

18. Facilitar el pagament dels impostos, amb una línia de subvenció al pagament dels interessos derivats dels ajornaments.

 

- Seguir molt acuradament la situació i el resultat de les mesures adoptades.

 

19. Crear un observatori que permeti obtenir indicadors tant de la repercussió de la crisi a la ciutat, com de les actuacions que s’estan duent a terme per millorar aquesta situació.

 

Modificació del pressupost

 

L’aplicació d’aquest paquet de mesures addicionals tindrà un cost de 860.000 euros, que l’Ajuntament finançarà:

 

- amb la reorganització dels serveis municipals, prioritzant novament la seva actuació;

 

- amb l’aplicació de l’import derivat de la congelació salarial de regidors, alts càrrecs i aportacions als grups municipals que es van acordar amb l’aprovació del pressupost;

 

- amb l’import resultant de la reducció de les despeses financeres provocades pel descens dels tipus d’interès;

 

- amb una reducció addicional de l’1% en les despeses i transferències corrents de tots els programes municipals.

 

Es preveu que la proposta de modificació del pressupost de 2009 es presenti al proper Ple municipal del mes d’abril per a la seva aprovació.