Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reurbanitza el tram del carrer de Burriac entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya

Escoltar

L’Ajuntament reurbanitza el tram del carrer de Burriac entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya

El projecte preveu l’eliminació de les barreres arquitectòniques

 

El Servei d’Obres de l’Ajuntament va començar la setmana passada les obres de reurbanització del tram del carrer de Burriac situat entre les rondes de Bellavista i de la Cerdanya, al barri de Cerdanyola. Es tracta d’una de les actuacions incloses al Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que estan finançades per la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya.

 

El tram afectat per les obres té una llargària de 250 metres i aproximadament uns 10,5 metres d’ample. La superfície a reurbanitzar és de 2.825 m².

 

 

Renovació del clavegueram

 

Paral·lelament a les obres d’urbanització, la companyia municipal Aigües de Mataró, SA està enllestint la renovació del clavegueram i de la xarxa d’abastament d’aigua potable, tant del carrer de Burriac com de la ronda de la Cerdanya.

 

Aquestes obres van començar a l’abril i formen part del Pla Director del Clavegueram de Mataró. L’empresa Garcia Cano e Hijos és l’adjudicatària dels treballs per un import d’adjudicació de 362.343 €.

 

 

La nova urbanització del carrer

 

Pel que a fa a la nova urbanització del carrer, les voreres es pavimentaran amb panot de morter de ciment. S’eliminaran les barreres arquitectòniques mitjançant el rebaix de les voreres i la creació de guals per a vianants. A les zones d’estacionament s’utilitzarà un paviment de llamborda de formigó de color negre.

 

En una de les voreres quedaran col·locats, en alineació, tant l’arbrat com l’enllumenat, que es renovarà. Els punts de llum s’instal·laran en columnes de 4,5 metres d’alçada, amb làmpades de vapor de sodi de 100 W. Quant a l’arbrat, es plantaran exemplars de liquidàmbar.

 

Es condicionaran les línies elèctriques de tot el sector, i se soterraran els encreuaments dels carrers. També se soterraran els encreuaments de línies aèries telefòniques. S’instal·laran dos grups de contenidors soterrats de brossa selectiva (paper, envasos i vidre) i dos grups de dos contenidors per a la brossa orgànica i el rebuig.

 

Es col·locaran bancs i cadires de fusta de bolondo, papereres de fosa i fites per evitar que els vehicles aparquin sobre la vorera.

 

Les obres d’urbanització han estat adjudicades a l’empresa Vialitat i Serveis, SL per un import de 416.750,98 €, que seran finançades al 50% per l’Ajuntament i per la Generalitat de Catalunya, ja que el projecte s’inclou dins de les actuacions subvencionades per la Llei de barris. Els treballs tenen una durada prevista de 4 mesos.

 

 

Aparcament de la ronda de Bellavista

 

El projecte d’urbanització també inclou l’arranjament de la zona d’aparcament públic de la ronda de Bellavista, tot i que aquesta part dels treballs ja es va executar la passada primavera. L’espai, delimitat per la ronda i la carretera C-1415, té uns 100 m².

 

S’han estabilitzat els talussos i s’ha pavimentat i delimitat l’espai d’estacionament per a 35 places. També s’ha creat un gual d’entrada de 6 metres d’ample des de la ronda de Bellavista.