Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reurbanitza un nou tram del passeig de Ramon Berenguer III per millorar l’accessibilitat

Escoltar

L’Ajuntament reurbanitza un nou tram del passeig de Ramon Berenguer III per millorar l’accessibilitat

Les obres suposen l’eliminació de barreres arquitectòniques

El Servei d'Obres va començar a mitjan maig la reurbanització del passeig de Ramon Berenguer III en el tram comprès entre l’avinguda de la Gatassa i el carrer de València. L'execució de l'obra, que afecta a una superfície de 4.000 , permetrà eliminar les barreres arquitectòniques, així com recuperar espai públic per a l’ús dels vianants amb l’ampliació de voreres, i ordenar la circulació de vehicles.

 

L’Ajuntament va dur a terme entre finals de 2004 i principis de 2005 la reurbanització d’un altre tram del passeig, entre l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i l’avinguda de la Gatassa. El tram afectat ara per les obres té 210 metres de llargària i 19 metres d’ample. L’actuació comprèn també la renovació del mobiliari urbà i la millora dels serveis i les infraestructures.

 

Pavimentació, mobiliari i arbrat

 

La calçada es pavimentarà amb aglomerat asfàltic en calent i les voreres amb panot de morter de ciment. A les zones d’aparcament s’utilitzarà llamborda de formigó colorejat de color negre.

 

L’actuació preveu construir rampes per eliminar les barreres arquitectòniques, amb la creació de guals de vianants amb la vorera rebaixada.

 

La reurbanització també preveu la col·locació de bancs i cadires de fusta. S’instal·laran papereres que, a la vegada, evitaran que els vehicles aparquin sobre la vorera.

 

Pel que fa a l’arbrat, es preveu la plantació d’exemplars de liquidàmbar a les dues bandes de les voreres.

  

Substitució dels serveis existents

 

Aigües de Mataró ha previst actuacions de reparació puntuals de la xarxa de clavegueram, així com la connexió dels nous embornals previstos en l’urbanització. També es renovarà l'enllumenat públic col·locant nous punts de llum alineats als arbres. Referent a la xarxa telefònica, es projecta el soterrament dels encreuaments de les línies aèries sobre el carrer, amb l’objectiu final que només estiguin presents a les façanes dels edificis.

 

El projecte també inclou una xarxa automatitzada per al sistema de reg, i la instal·lació d’una boca de reg. Finalment, es preveu la instal·lació de 6 grups de 3 unitats de contenidors soterrats.

 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Scrinser, SA per un import de 611.320 €. Les obres tenen una durada prevista de 6,5 mesos.

 

Els treballs estan finançats pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que pretén crear ocupació mitjançant l’execució d’obra pública. L’Ajuntament durà a terme 52 obres amb els ajuts del FEIL, que suposen una inversió de 21 milions d’euros a la ciutat i una previsió d’ocupació de 582 llocs de treball.