Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament reurbanitzarà el tram de l’avinguda del Perú entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i l’avinguda d’Amèrica

Escoltar

L’Ajuntament reurbanitzarà el tram de l’avinguda del Perú entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i l’avinguda d’Amèrica

La resta del vial va estrenar nova urbanització al 2008

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el passat 20 de juliol el projecte de reurbanització de l’avinguda del Perú en el tram comprès entre el carrer de Pablo Ruiz Picasso i l’avinguda d’Amèrica. Aquestes obres donaran continuïtat als treballs efectuats entre 2007 i 2008 per urbanitzar de nou el tram de l’avinguda entre la plaça de Josep Cusachs i el carrer de Pablo Ruiz Picasso.

 

L’avinguda del Perú és una de les principals vies de circulació del barri de Rocafonda. La urbanització del nou tram, que afecta a 140 metres lineals de carrer i a una superfície total de 2.250 m², seguirà els mateixos criteris constructius dels treballs ja efectuats.

 

El projecte preveu l’eliminació de les barreres arquitectòniques i l’ampliació de les voreres. A la calçada s‘utilitzarà aglomerat asfàltic en calent, llambordes a la zona d’aparcament i panot a les voreres. Pel que fa a l’enllumenat, es substituirà parcialment per col·locar làmpades de vapor de sodi a tots els punts de llum amb l’objectiu de millorar el rendiment econòmic i energètic de la instal·lació.

 

L’empresa municipal Aigües de Mataró renovarà tant la xarxa de clavegueram com la xarxa d’abastament d’aigua potable. Així mateix, es preveu el condicionament de les línies elèctriques, que se soterraran als encreuaments dels carrers. També se soterraran les línies aèries de telefonia.

 

Es col·locaran bancs i cadires de fusta, així com papereres de fosa. Es reposarà la senyalització vertical i horitzontal, i es preveu la instal·lació de dos grups de contenidors soterrats de brossa selectiva (paper, envasos i vidre) i un altre grup de tres contenidors (2 d’orgànica i 1 de rebuig).

 

Es preveu la plantació d’exemplars de sapinde de la Xina (Koelreuteria Panikulata) al llarg de l’avinguda.

 

El projecte d’urbanització té un pressupost d’execució previst de 423.631,91 € (IVA inclòs). Aquesta actuació forma part del projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador i per tant està finançat per la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya, que subvenciona el 50% del cost de reurbanització. D’altra banda, Aigües de Mataró, SA preveu invertir 71.822 € en la renovació de les xarxes de clavegueram (42.227 €) i abastament d’aigua (29.595 €).

 

Les obres tenen un termini d’execució previst de 6 mesos però, abans no comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora.