Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Ajuntament s’adhereix al VI Manifest 2009 de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica

Escoltar

L’Ajuntament s’adhereix al VI Manifest 2009 de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica

El Ple municipal de juny va aprovar per unanimitat la proposta de resolució per a l’adhesió al VI Manifest 2009 de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica que van presentar els grups municipals de CiU, PSC, ICV-EUiA, ERC i PPC.


 

El text íntegre de la proposta és el següent:

 

“El dilluns 12 de maig va ésser el Dia Internacional de la Fibromiàlgia i la Síndrome de Fatiga Crònica, dues malalties que afecten significativament la salut i la qualitat de vida de les persones que les pateixen i tenen un gran impacte social i econòmic. Per bé que les dues malalties són reconegudes per l’Organització Mundial de la Salut (OMS) i tenen una prevalença prou elevada, encara hi ha un gran desconeixement d’ambdues. Tot i així sabem que la fibromiàlgia afecta el 2,37 % de la població de més de 20 anys, especialment les dones (4,2 % en dones i 0,2 % en homes), sobretot al grup d’edat 40- 49 anys. Es calcula doncs que existeix un col·lectiu de més de 250.000 persones afectades.Fruit de l’augment de la conscienciació sobre aquestes malalties, la societat civil, associacions de malalts i familiars i professionals sanitaris van ser els promotors de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) per a l'atenció d'aquestes dues malalties, que va ser aprovada per unanimitat el passat 21 de maig de 2008 en el Ple del Parlament de Catalunya.Un any d’ençà la seva aprovació, el compromís manifestat al Parlament s’ha incomplert i les mesures que se’n desprenien no estan sent implantades pel Govern tripartit. Actualment el Departament de Salut ha rebutjat l'ILP sobre Atenció a la FM i SFC argumentant que no és necessària l'aprovació d'una llei ni d'una normativa de rang inferior.Donada la situació actual, i aprofitant que l’any 2009 havia de ser l’any de la normalització de la malaltia, associacions de malalts i familiars de tot l’Estat han presentat el VI Manifest de la Fibromiàlgia i la Síndrome de la Fatiga Crònica que té com a objectiu principal: assolir la normalització d’aquestes dues malalties per tal de garantir el dret a la salut i les prestacions socials i assegurar l’equitat d’aplicació d’aquest dret a totes aquelles persones que les pateixen.El document consensuat pels responsables de la majoria d’associacions de tot l’Estat espanyol recull els següents punts:

1.- Garantir l’accés universal al Sistema Públic Sanitari i Social dels pacients de fibromiàlgia i síndrome de fatiga crònica en pla d’igualtat amb els pacients de qualsevol altra malaltia.2.- Garantir l’equitat del sistema, mitjançant protocols únics de diagnòstic, tractament i prevenció; mesures d’inserció laboral i criteris d’avaluació de minusvàluas i invalideses i drets a prestacions socials en totes les Comunitats Autònomes.3.- Garantir la qualitat en l'atenció dels pacients per part dels serveis sociosanitaris, amb els mitjans humans i tècnics necessaris.4.- Garantir el principi de coresponsabilitat en la planificació de les polítiques sanitàries i socials i els Plans Directors d’aplicació.5.- Garantir la representativitatde les associacions d'afectats i reconèixer la seva labor social.6.- Garantir la investigació pública i el foment de la investigació privada, amb l’objectiu de descobrir l'origen, millorar els tractaments i prevenir la malaltia.7.- Garantir el respecte envers nosaltres, els pacients, les nostres famílies i els professionals que treballen i es formen per donar-nos una millor atenció.

 

Per aquests motius, els sotasignants presenten els següents.

 

ACORDS:

 

1.- L’Ajuntament de Mataró s’adherirà a aquest manifest, i com a institució de màxima representació de la ciutat, garantirà en tot allò que li compet l’acompliment dels compromisos que el document recull.2.- L’Ajuntament de Mataró instarà el Govern de la Generalitat a l’acompliment de la Resolució 203/VIII, sobre l'atenció a la fibromiàlgia i la síndrome de fatiga crònica aprovada el 21 de maig de 2008 en el Ple del Parlament de Catalunya.3.- L’Ajuntament comunicarà l’adopció dels presents acords a l’Associació d’Afectats de Fibromiàlgia i Síndrome de Fatiga Crònica de Mataró i el Maresme, a l’Associació Catalana de Fibromiàlgia (lACAF), a la Lliga Reumatològica Catalana, a l’Associació Catalana de Síndrome de Fatiga Crònica - Encefalomielitis Miàlgica (ACSFCEM) i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya”.