Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Eix Valldeix tindrà un vial segregat per a vianants entre el camí de Santa Rita i La Cornisa

Escoltar

L’Eix Valldeix tindrà un vial segregat per a vianants entre el camí de Santa Rita i La Cornisa

L’Ajuntament ha començat la primera fase de les obres

El Servei d’Obres de l’Ajuntament va començar el 20 de juliol els treballs de construcció d’un vial de vianants a l’Eix Valldeix, que comunicarà el camí de Santa Rita amb l’inici de la urbanització La Cornisa. L’objectiu de l’actuació és potenciar els itineraris entre mar i muntanya.

 

El denominat Eix Valldeix comparteix actualment traçat amb la riera de Can Bruguera, té una amplada d’entre 4 i 6 metres i discorre entre murs i tanques. Està pavimentat però la secció actual del vial no permet segregar el trànsit rodat del de vianants. D’altra banda, l’aigua que baixa pel vial quan plou pot arribar a una alçada d’1 metre.

 

Davant d’aquestes situacions, es crearà un vial per a vianants segregat del traçat de la riera que permeti establir un itinerari de lleure i d’oci des de la ciutat cap al sòl forestal. La primera etapa del projecte, que és la que ara s’executa, preveu el moviment de terres, la formació dels murs de contenció, la creació d’una nova xarxa de clavegueram i l’acabat superficial amb sauló.

 

Les obres es desenvoluparan en un tram de 335 metres.

  

Descripció de l’obra

 

Per obrir el nou vial cal realitzar prèviament la demolició de les edificacions i dels murs, desplaçar els serveis urbans afectats, netejar i esbrossar tot l’àmbit afectat. A continuació s’efectuaran els moviments de terres i els treballs d’esplanació.

 

El vial de vianants es crearà al marge esquerre de l’actual eix en el sentit de les aigües. Quedarà situat a una alçada d’1 a 1,5 metres respecte a l’eix actual, i separat d’aquest per un talús enjardinat protegit per una escullera de base. L’actuació també preveu ampliar la calçada actual de la riera perquè tingui una amplada mínima de 6 metres.

 

Els talussos que estan en contacte amb la calçada es protegiran amb escullera per evitar que la pluja els erosioni. Es preveu la recollida d’aigües pluvials mitjançant cunetes que abocaran cap a la riera de Can Bruguera. Es col·locaran papereres i també baranes en els trams on ho recomani la verticalitat del talús.

 

Les obres s’han adjudicat a l’empresa Vialitat i Serveis, SL, per un import de 439.079,16 (IVA inclòs). Els treballs tenen una durada prevista de 4 mesos.