Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’Estat pagarà a Mataró 1,4 milions d’euros per l’IBI bonificat a la concessionària de l’autopista fins al 2003

Escoltar

L’Estat pagarà a Mataró 1,4 milions d’euros per l’IBI bonificat a la concessionària de l’autopista fins al 2003

El Tribunal Superior de Justícia de Madrid reconeix a l’Ajuntament el dret a cobrar

El Ministeri d’Economia i Hisenda haurà de compensar l’Ajuntament de Mataró amb 1.404.958,23 €, més els interessos legals, en concepte de l’Impost de Béns Immobles (IBI) que l’administració local va deixar d’ingressar entre 1996 i 2003 per la bonificació fiscal que l’Estat aplica a la concessionària de l’autopista C-32, ACESA. Una sentència de 2008 del Tribunal Superior de Justícia de Madrid (TSJM), que ara és ferma després de la resolució d’un recurs de cassació per part del Tribunal Suprem, reconeix a l’Ajuntament el dret a cobrar els imports pendents de l’IBI.

 

Des de la posada en marxa de l’autopista al 1996, la concessionària només paga el 5% de les quotes de l’IBI que li correspondrien pel sòl públic ocupat per la via de pagament, en virtut de la bonificació del 95% de l’impost autoritzada per l’Estat. Mataró, així com altres municipis del Maresme, reclama des de fa anys al Ministeri d’Economia i Hisenda l’abonament de la part de l’IBI que han deixat d’ingressar durant aquest temps.

 

En concret, l’Ajuntament va presentar al 2003 un recurs contenciós administratiu contra la resolució del Ministeri d’Economia i Hisenda que desestimava una petició inicial del consistori de que se li compensés el 95% de les quotes de l’IBI bonificades a ACESA. Ja que la demanda no es va dur a terme fins al 2006, l’Ajuntament va demanar que la sentència tingués present la compensació de les quotes bonificades també del 2004 al 2006.

 

El 29 de febrer de 2008, el TSJM va estimar parcialment la demanda de l’Ajuntament: va reconèixer el dret de Mataró a cobrar una compensació per l’IBI bonificat a ACESA de 1996 a 2003, així com els interessos de demora pertinents, però va emplaçar a l’Ajuntament a fer una nova reclamació davant del Ministeri d’Economia i Hisenda en relació a les quantitats pendents pels exercici 2004 a 2006.

 

Contra aquesta sentència, el Ministeri d’Economia i Hisenda va interposar un recurs de cassació davant el Tribunal Suprem, que ha estat declarat inadmissible segons una resolució de 5 de març de 2009.

 

Aquesta resolució declara ferma la sentència del TSJM i condemna també al Ministeri d’Hisenda a pagar les costes per un import màxim de 600 €.

 

Reclamació dels imports pendents de 2004 a 2007

 

El 16 de maig de 2008, l’Ajuntament va fer una nova reclamació al Ministeri d’Economia i Hisenda per les quantitats de l’IBI bonificades a ACESA entre els anys 2004 i 2007, que pujaven a 1.045.455,89 €, import al qual s’hauran de sumar també els interessos de demora.

 

Aquesta nova sol·licitud també va ser denegada per l’Estat, en resolució de 29 de juliol de 2008. En aquest sentit, l’Ajuntament va presentar el 22 de setembre de 2008 un nou recurs contenciós administratiu davant del TSJM, que està pendent de tramitació.