Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

L’ordenança sobre usos de les plantes baixes a carrers comercials es deroga per complir una directiva europea

Escoltar

L’ordenança sobre usos de les plantes baixes a carrers comercials es deroga per complir una directiva europea

També es modifiquen les ordenances de locutoris i serveis funeraris

El Ple de l’Ajuntament ha aprovat avui, 24 de desembre, inicialment, la derogació de l’ordenança municipal reguladora dels usos de les plantes baixes de determinats carrers comercials, donat que aquesta normativa entra en contradicció amb la directiva europea sobre els serveis en el mercat interior i amb la llei estatal que la transposa.

 

La Directiva 2006/123/CE relativa als serveis en el mercat interior, coneguda com a Directiva Bolkenstein, té com a objectiu facilitar la llibertat d’establiment dels prestadors de serveis i la lliure circulació dels serveis. La normativa europea s’aplica als serveis de prestadors privats establerts als Estats membres i que es fan a canvi d’una contrapartida econòmica. Amb caràcter general, suposa que aquests serveis no poden estar subjectes a autorització o llicència prèvia per al seu exercici, tot i que hi ha algunes excepcions segons el tipus de servei.

 

Aquesta directiva europea ha estat transposada a Espanya per la Llei 17/2009, de 23 de novembre, sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici. La nova llei obliga tant a l’Estat com a les comunitats autònomes i entitats locals a revisar les seves normes per adaptar-les al nou marc legislatiu. Els ajuntaments i resta d’entitats locals han de comunicar a l’Estat abans del 26 de desembre les modificacions fetes a les disposicions legals i reglaments de la seva competència.

 

 

Ordenances i reglaments municipals afectats

 

En el cas de Mataró, l’Ajuntament ha detectat 6 ordenances i reglaments que resulten afectats per la Directiva Bolkenstein i la llei de transposició. El Ple d’avui ha aprovat inicialment la derogació o modificació de les següents ordenances:

 

- Ordenança reguladora dels usos de les plantes baixes de determinats carrers comercials de Mataró: la normativa municipal restringia l’establiment de diverses tipologies d’oficines i serveis al públic en bona part dels eixos comercials de la ciutat per evitar distorsions al teixit comercial. En contradicció amb la directiva europea, l’ordenança sotmetia a llicència prèvia les activitats i prohibia l’establiment de determinats serveis, sense recolzar-se en cap altra norma legal ni criteri urbanístic. Per aquest motiu, queda derogada en la seva totalitat.

 

Ordenança reguladora dels establiments de serveis telefònics per a l’ús públic: s’ha derogat l’article 4 donat que posava límits al funcionament de locutoris, donat que s’havien d’ubicar a una distància mínima de 350 metres respecte a altres establiments de la mateixa classe. Aquesta limitació contradiu la directiva europea.

 

- Ordenança reguladora de la prestació de serveis funeraris: s’ha modificat l’article 13 A) per flexibilitzar els requisits per la prestació d’aquests serveis, per adequar l’ordenança a la nova normativa.

 

Hi ha dues ordenances més i un reglament municipal que es veuen afectats per la Directiva Bolkenstein. Es tracta de l’Ordenança municipal reguladora de la publicitat, l’Ordenança municipal per a la instal·lació i funcionament d’instal·lacions de radiocomunicació i el Reglament d’activitats.

 

En els tres casos, es tracta de normativa municipal que contempla l’exigència de la llicència prèvia en aplicació de normativa de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament no modificarà aquestes ordenances i reglaments fins que es modifiquin les lleis superiors que els donen cobertura.