Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

La gent gran de Cerdanyola tindrà un nou casal a la cruïlla dels carrers del Pla de Bages, del Penedès i de la Garrotxa

Escoltar

La gent gran de Cerdanyola tindrà un nou casal a la cruïlla dels carrers del Pla de Bages, del Penedès i de la Garrotxa

L’equipament municipal estarà finançat per la Llei de barris


La Junta de Govern Local va aprovar el passat 23 de novembre el projecte executiu del segon casal municipal per a la gent gran de Cerdanyola, que es construirà a la cruïlla entre els carrers del Pla de Bages, del Penedès i de la Garrotxa. L’equipament és una de les actuacions previstes al Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que estan finançades per la Llei de barris de la Generalitat de Catalunya.

 

El casal es construirà a la parcel·la que ocupava la finca pairal Mas Miralles. L’antiga edificació s’haurà d’enderrocar, ja que la remodelació per ubicar-hi el casal és inviable donat el tipus de materials que es van utilitzar als anys trenta per construir la casa. Es construirà un nou edifici de planta baixa més tres plantes pis, amb una superfície total útil de 428,32 m².

 

L’accés principal estarà situat al carrer de Pla de Bages, amb connexió a l’espai públic que s’ha urbanitzat recentment. La planta baixa queda soterrada respecte al carrer de la Garrotxa, a causa del desnivell dels terrenys, i forma una mena de sòcol. 

 

A la planta baixa hi haurà una sala polivalent (73,46 m²) per a la realització d’actes de ciutat adreçats a la gent gran, com activitats lúdiques, intergeneracionals, exposicions i conferències. Els serveis estaran adaptats. Les sales taller es situaran a les plantes primera i segona, aïllades de la zona més pública: a la primera planta hi haurà un grup de dues aules separades per un envà mòbil, que es podran unir per formar un únic espai; a la segona planta hi haurà dues aules independents.

 

A la tercera planta hi haurà una sala d’informàtica (31,69 m²) i el despatx per al personal de dinamització del casal.

 

 

Façana de material reciclat

 

La façana principal tindrà un sòcol en planta baixa format per una gelosia força transparent, que permet connectar l’interior amb la plaça exterior. La part superior estarà formada per dues capes: a l’exterior hi haurà una persiana de lames desplegables de material reciclat, procedent del rebuig que queda després de la recuperació dels residus recuperables dipositats al contenidor groc (envasos, brics, llaunes); i a l’interior hi haurà un conjunt de balconeres de vidre.

 

Abans que comencin els treballs, el projecte ha de superar els tràmits d’exposició pública, aprovació definitiva, licitació i adjudicació a una empresa constructora. El termini d’execució previst és de 18 mesos un cop s’hagin començat els treballs.

 

L’obra té un pressupost d’1.059.500 €, i estarà finançada al 50% per l’Ajuntament i per la Generalitat amb els ajuts de la Llei de barris.

 

 

Passatge de comunicació

 

En una segona fase, l’Ajuntament preveu l’obertura d’un passatge amb escales al costat del nou edifici, que comunicarà l’espai públic amb el carrer de la Garrotxa. Aquesta actuació no es podrà executar junt amb l’obra del nou casal per l’existència d’una edificació privada veïna que ocupa part del sòl qualificat com a sistema d’equipament.

 

 

Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola

 

El Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que al 2004 va ser objecte de la subvenció de la Llei de barris, contempla l’execució de diferents actuacions en aquest sector de la ciutat. Entre els projectes urbanístics i de posada en marxa de nous equipaments destaquen la reurbanització de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch que es va inaugurar al desembre de 2006; la creació del Centre de formació permanent Tres Roques, inaugurat el passat setembre; i el nou casal municipal per a la gent gran.

 

Aquest mes està previst començar les obres de reurbanització del carrer de Burriac, entre la ronda de Bellavista i la ronda de la Cerdanya; i la reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas. Aquestes actuacions també formen part del Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola.