Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró i cinc ciutats més signen un conveni per a l’impuls d’observatoris municipals sobre el consum de drogues

Escoltar

Mataró i cinc ciutats més signen un conveni per a l’impuls d’observatoris municipals sobre el consum de drogues

Permet la col·laboració entre municipis i l’intercanvi d’experiències

Avui ha tingut lloc la signatura del conveni de col·laboració interciutats per a l’impuls i desenvolupament d’observatoris municipals sobre el consum de drogues. El conveni l’han signat Mataró, Reus, Rubí, Granollers, Montcada i Reixac i Sabadell.


 

La signatura del conveni té com a objectiu la creació i desenvolupament d’un sistema d’informació estable que reculli i elabori referències que permetin establir un diagnòstic sobre la incidència del consum de drogues en les diferents ciutats i poder establir entre elles una comparativa. La col·laboració interciutats ha de permetre la comparació de dades, discussió i elaboració conjunta de propostes d’intervenció tant a nivell preventiu com assistencial, compartir jornades de treball per l’intercanvi d’informació i experiències o el disseny de línies de recerca, entre d’altres.

 

Actualment, i des de l’abril de 2006, participen en el projecte l’Ajuntament de Reus i el de Rubí i, des del juliol del 2008, l’Ajuntament de Granollers. Ara s’incorporen en el projecte l’Ajuntament de Montcada i Reixac i l’Ajuntament de Sabadell.

 

 

Objectius específics

 

Els sis ajuntaments signants fixen com a objectius específics de l’acord els següents:

 

. Compartir els objectius i una metodologia de treball comuna en la creació i desenvolupament de cada Observatori local.

 

. Establir un sistema comú d’indicadors que permetin la comparativa dels principals resultats entre els diferents observatoris locals.

 

. Propiciar l’intercanvi entre els diferents municipis, en un sentit ampli, compartint les línies d’estudi o recerca i les accions preventives o assistencials que es desprenguin dels resultats de l’Observatori.

 

. Millorar la formació dels diferents agents integrants en els observatoris.

 

La vigència del present conveni s'estén fins al 31 de desembre de 2012 i es fixa que es podrà ampliar l’àmbit d’aquest conveni a altres municipis.  

 

Per assolir els objectius esmentats, els respectius ajuntaments han constituït un grup de treball –Grup OMDC- integrat per un màxim de dos tècnics representants dels diferents ajuntaments.

 

  

Línies de recerca i accions preventives o assistencials

 

Un altre objectiu del projecte és propiciar l’intercanvi entre els diferents municipis, en un sentit ampli, compartint les línies d’estudi o recerca i les accions preventives o assistencials que es desprenguin dels resultats de l’Observatori.

 

Durant els anys 2007 i 2008, el Grup OMCD ha efectuat l’estudi qualitatiu, finançat per la Subdirecció General de Drogodependències del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, sobre la incidència dels consums de drogues entre el col·lectiu immigrant i el seu contacte amb els serveis assistencials públics.

 

 

Informes dels diferents observatoris

 

Mataró el 2001 va publicar el primer Manual de funcionament de l’Observatori Municipal sobre el Consum de Drogues. Actualment s’han publicat 5 informes anuals: del 2002 al 2005 i al 2007. Des de l’any 2005 es recullen les dades anualment però es publica l’informe bianualment. Properament es presentarà el sisè informe que recull les dades de l‘any 2007 i 2008.

 

A Reus i Rubí s’han publicat tres informes, Granollers ha iniciat el procés per a la definició del seu sistema d’informació i Montcada i Reixac ha publicat el seu primer informe que recull dades fins al 2007.