Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inaugura la nova pista poliesportiva, l’aparcament i les zones enjardinades i d’equipaments de La Llàntia

Escoltar

Mataró inaugura la nova pista poliesportiva, l’aparcament i les zones enjardinades i d’equipaments de La Llàntia

L’alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, té previst inaugurar avui el conjunt d’actuacions dins l’àmbit del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) del barri de La Llàntia que ha dut a terme l’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA).


 

PUMSA ha estat l’encarregada de l’execució de la nova urbanització de La Llàntia que ha permès una millora de la qualitat del barri i dels seus serveis. Això s’ha aconseguit mitjançant la construcció dels carrers més uniformes i transitables per a tots els veïns, la regularització del traçat dels vials, a la vegada que s’ha construït una pista poliesportiva, edificis d’equipament i d’ús comercial i un aparcament subterrani.

 

Aquestes operacions urbanístiques formen part del projecte encarregat per l’Ajuntament a PUMSA dins l’àmbit del Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) del barri de La Llàntia.

 

El projecte executat per PUMSA ha afectat un àmbit de 5.100 m2 i està delimitat pels carrers de Teià, del Masnou, de la Boixa, de la Verge de Guadalupe i de Galícia.

 

 

Millora dels carrers, enllumenat i enjardinament

 

L’actuació als carrers ha consistit en l’ampliació de les voreres, la reducció de la calçada i el reordenament de l’aparcament de la zona, a més de l’obertura d’un nou vial d’ús exclusiu per a vianants que uneix els carrers de la Verge de Guadalupe i del Masnou. S’ha creat també un gran espai públic a l’entorn del carrer de la Boixa.

 

Tot l’àmbit on s’ha portat a terme l’actuació compta amb una nova xarxa d’enllumenat públic. I s’han plantat diverses espècies vegetals als carrers i a la nova plaça, així com a diferents parterres i zones verdes.

 

Aquestes obres d’urbanització s’han completat amb la realització d’una nova xarxa de clavegueram i la millora de les xarxes de serveis d’aigua, gas, telèfon, telecomunicacions i electricitat.

 

 

Edificis d’equipament i d’ús comercial

 

Dins el mateix projecte, s’han construït dos edificis, un destinat a equipament i que acull a la seva coberta la pista poliesportiva i un altre d’ús comercial.

 

El primer immoble té un local de 1.156m2 distribuïts en la planta baixa. Disposa d’una entrada independent que comunica directament amb la nova plaça pública de La Llàntia.

 

Actualment, en aquest local s’estan duent a terme les obres d’adequació  finançades pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que pretén crear ocupació mitjançant l’execució d’obra pública.

 

El segon edifici, d’ús comercial, compta amb un local de 497m2 distribuïts en planta baixa i primera. Està situat al costat de l’edifici d’equipament, donant façana i accés a la nova plaça pública del barri. La coberta d’aquest edifici, que forma part del conjunt de la urbanització de La Llàntia, serà d’ús públic i comunica a un mateix nivell la pista poliesportiva amb l’edifici d’equipament i amb la plaça a través d’unes escales.

 

 

Pista poliesportiva

 

La nova pista està situada a la coberta de l’edifici d’equipament. Compta amb una edificació lateral de serveis, grades i vestuaris, que fan una superfície total de 1.320 m2. L’accés a la pista és pel carrer de la Verge de Guadalupe. Aquesta nova instal·lació substitueix i millora l’existent fins al moment.

 

 

Aparcament

 

L’aparcament està situat al subsòl dels dos edificis, d’equipament i d’us comercial. Ocupa una superfície total construïda de 1.960m2 i es distribueix en una sola planta subterrània.

 

L’aparcament compta amb 80 places per a cotxe, 3 de les quals estan destinades a persones amb mobilitat reduïda i 17 places de moto. Les places es comercialitzen en règim de venda lliure, en concessió (50 anys) i en règim de lloguer.

 

Les places del nou aparcament ja s’estan comercialitzant des del passat mes de març. El preu de les places de cotxe en règim de venda (concessió a 50 anys) és de 16.150 € (IVA exclòs) i 4.500 € (IVA exclòs) les de moto, aquests preus inclouen un 5% de descompte, vàlid fins al 31 de desembre de 2009.

 

També es disposa de places en règim de venda lliure amb un preu de 19.000 € (IVA exclòs) i 5.225 € (IVA exclòs) les de moto, aquests preus també inclouen un 5% de descompte, vàlid fins al 31 de desembre de 2009.

 

I el preu de les places en règim de lloguer és de 83 € per a les places de cotxe i 41,50 € per a les de moto. Però, si s’efectua el pagament trimestralment, el preu del lloguer de cotxe és de 60 € i 30 € per a les places de moto.

 

 

Habitatges

 

Pel que fa als habitatges en aquest àmbit, les dues últimes promocions que s’han construït són la del carrer de Tiana-La Flor que té 6 habitatges i la del carrer de Teià 4, amb 5 habitatges. També està previst la construcció de dues promocions més, que aportaran al barri 31 habitatges públics.

 

 

Inversió

 

Tot el conjunt d’aquestes actuacions, la urbanització, la pista, els edificis i l’aparcament, han suposat una inversió d’11,5 milions d’euros (5 dels quals han estat destinats a l’adquisició del sòl).

 

A més de totes aquestes obres, dins el mateix projecte, s’ha construït un Centre d’Atenció Primària (CAP), que ha estat recentment inaugurat. I també s’ha obtingut la propietat de la masia existent a l’àmbit del carrer de la Boixa per tal de destinar-la a equipament públic.