Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró inaugura la reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç

Escoltar

Mataró inaugura la reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç

Els treballs arqueològics han descobert un tram de la muralla del s. XVI

L’alcalde, Joan Antoni Baron, té previst inaugurar demà dissabte 28 de novembre a les 18 h les obres de reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç. Aquesta és una de les actuacions finançades pel programa del Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL).

 

Els treballs, que es van iniciar durant el mes de maig, han comptat amb un pressupost de 344.188,2 € i han consistit en la reurbanitazció d’una superfície de 1.700 m² i en què s’hi han substituït els serveis, les voreres i la calçada. Durant el projecte, que ha dut a terme l’empresa adjudicatària Vialitat i Serveis, S.L, s’han descobert restes de l’antiga muralla del s.XVI. 

 

 

Substitució dels serveis

 

El projecte ha inclòs la renovació de la xarxa de clavegueram per part d’Aigües de Mataró, SA, amb la construcció de nous pous de registre, l’adaptació dels existents a la nova rasant i la renovació d’embornals i escomeses, així com la renovació de la xarxa d’aigua potable. El pressupost ha estat de 113.917,34 €.

 

Les línies elèctriques s’han soterrat així com els encreuaments dels carrers i s’han instal·lat noves caixes de derivació. L’enllumenat s’ha substituït per columnes cilíndriques que disposen d’un equip de doble nivell amb làmpades de vapor de sodi. Pel que fa a la xarxa telefònica, s’ha procedit a soterrar els encreuaments de les línies aèries sobre el carrer amb l’objectiu que només estiguin presents les línies a les façanes dels edificis.

 

 

Nova pavimentació i mobiliari urbà

 

El paviment de les noves voreres està format per peces de formigó de color gris que delimiten amb la calçada amb un bordó de pedra natural de granit. Amb l’objectiu d’ eliminar les barreres arquitectòniques s’han habilitat rampes. Els guals dels vehicles i les zones d’aparcament a la calçada s’han pavimentat amb formigó de color. S’han plantat bedolls i perers que disposen d’un sistema de reg automatitzat. També s’ha substituït la senyalització vertical i el mobiliari urbà.

 

Troballes arqueològiques

 

Els treballs arqueològics, realitzats durant els mesos de juliol i agost, es van centrar en l’àmbit d’actuació de l’obra i van descobrir un tram de la muralla en una extensió de 39 m i una altura conservada de 3,5 m.

 

La gran part de la descoberta correspon als fonaments de la construcció que envoltava la ciutat però també hi ha una part de l’alçat de la muralla que indica que al llarg del temps s’ha produït una variació en la topografia.

 

El tram de muralla localitzat coincideix amb una de les voreres del carrer, en una cota inferior a la del paviment. Per fer la urbanització del carrer s’han desmuntat 20 cm del coronament de la muralla i s’ha procedit al cobriment.

 

Per destacar aquesta troballa, la vorera disposa d’un material diferent (de color vermell) que senyalitza l’eix de la muralla al llarg dels 39 m localitzats i s’ha col·locat una placa que fa referència a la muralla.

 

Aquesta obra forma part del seguit d’actuacions que l’Ajuntament està realitzant el 2009 per millorar l’accessibilitat en determinats punts de la ciutat. Aquestes actuacions de millora urbana coincideixen amb els criteris establerts pel nou Pla d’Accessibilitat Universal de Mataró, aprovat pel Ple de l’Ajuntament el passat gener, amb l’objectiu d’avançar en la construcció d’una ciutat més accessible.

 

La reurbanització de la Muralla de Sant Llorenç està finançada pel Fons Estatal d’Inversió Local (FEIL), que pretén crear ocupació mitjançant l’execució d’obra pública. L’Ajuntament duu a terme 52 obres amb els ajuts del FEIL, que suposen una inversió de 21 milions d’euros a la ciutat i una previsió d’ocupació de 702 llocs de treball.