Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró revisarà aquest any l’Agenda 21 i l’adaptarà a les iniciatives contra el canvi climàtic

Escoltar

Mataró revisarà aquest any l’Agenda 21 i l’adaptarà a les iniciatives contra el canvi climàtic

El Pla d’Acció Ambiental ha assolit en 10 anys un grau d’implantació del 80%

L’Agenda Local 21 de Mataró es revisarà aquest any i s’adaptarà a les iniciatives de lluita contra el canvi climàtic, procés que liderarà el Servei de Medi Ambient i Sostenibilitat de l’Ajuntament. La nova eina, que suposa l’inici d’una nova etapa, es dirà Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda Local 21 de Mataró. En aquest Pla s’inclouran tant accions d’adaptació com de mitigació del canvi climàtic.


Al 1993, amb la constitució del Consell Municipal de Medi Ambient, l’Ajuntament va començar a crear les primeres eines per treballar en temes de sostenibilitat des del món local. Al 1995-96 s’elabora l’auditoria ambiental de Mataró. Al 1996, Mataró s’adhereix a la Carta d’Aalborg i al 1997 a la Xarxa de Ciutat i Pobles cap a la Sostenibilitat. L’Agenda 21 de Mataró es crea al 1998, després de consensuar el Pla d’Acció Ambiental i el Pla de Seguiment, aquest últim per avaluar la implantació del procés.

 

 

Resultats del Pla d’Acció Ambiental

 

Durant els 10 anys d’implantació, l’Ajuntament ha aconseguit un grau d’assoliment del 80% del Pla d’Acció Ambiental (PAA) de l’Agenda 21, que en aquest primer període ha definit les accions necessàries per desenvolupar la ciutat amb els criteris de sostenibilitat marcats a la carta d’Aalborg. Es tracta d’un resultat positiu per a un pla aprovat a deu anys vista, ja que algunes de les accions plantejades a l’inici han perdut vigència. Com a resultats globals, un 60,1% de les accions s’han donat per acabades, un 13,7 % s’estan finalitzant, un 23,6% estan en tràmit, un 2% estan pendents i un 0,7% no són executables.

 

El PAA ha comptat amb 8 línies estratègiques més una afegida per actuacions no contemplades inicialment però concordants amb els seus objectius, 25 programes d’actuació, 85 actuacions i 153 subaccions. Les actuacions realitzades durant aquests 10 anys han suposat una despesa associada a l’execució del PAA estimada en 124.596.864 euros. Així mateix, s’han invertit 35.883.257 euros per a actuacions concordants amb els objectius del PAA.

 

La coordinació i seguiment del PAA s’ha dut a terme mitjançant la Comissió Agenda 21, òrgan interdepartamental que ha integrat els 16 serveis, empreses i instituts més directament implicats en l’execució del Pla. L’avaluació del grau d’implantació del PAA i la proposta de procés de revisió de l’Agenda 21 es van presentar dijous 12 de febrer al Consell Municipal de Medi Ambient i dimarts 10 de febrer a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials.

 

 

Nou enfocament

 

Paral·lelament a les iniciatives d’Agenda 21 Local, en els darrers anys ha sorgit la necessitat d’articular, des de totes les escales, la lluita contra el canvi climàtic. A escala local, la Comissió Europea ha posat en marxa el Pacte dels alcaldes i alcaldesses. Les ciutats adherides es comprometen a aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle; en concret, a reduir en més d’un 20% les emissions de CO² l’any 2020, incrementant en un 20% l’eficiència energètica i aconseguint que un 20% del subministrament energètic procedeixi de fonts renovables.

 

Precisament, l’alcalde de Mataró i diputat de Medi Ambient de la Diputació de Barcelona, Joan Antoni Baron, va encapçalar la setmana passada a Brussel·les una delegació dels ajuntaments de la província de Barcelona per participar en la cerimònia del Pacte d’alcaldes contra el canvi climàtic celebrada al Parlament Europeu. A Catalunya ja s’hi han adherit 71 municipis al Pacte.

 

La Diputació dóna suport a les ciutats adherides en l’elaboració d’un Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) per assolir els objectius compartits. El PAES incorporarà iniciatives de mitigació del canvi climàtic, amb una diagnosi, un pla d’acció i un pla de seguiment.

 

El nou Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda Local 21 de Mataró serà, a nivell local, el marc d’aquesta estratègia. La nova Agenda 21, que l’Ajuntament espera tenir elaborada abans de l’agost, integrarà les polítiques i directrius establertes a escala internacional, espanyola i catalana. Els treballs comportaran les següents fases:

 

- Recollida d’informació: definició de dades complementàries a les disponibles, recollida d’informació sobre polítiques locals i supramunicipals i bones pràctiques existents.

 

- Anàlisi i tractament de la informació: entre d’altres, es farà una anàlisi dels equipaments, l’enllumenat i la flota de vehicles, i una predicció sobre les millores d’estalvi possible.

 

- Avaluació de les emissions del consum del municipi al període 2005-2008 i del consum directe de l’Ajuntament.

 

- Diagnosi amb àmbits prioritaris d’actuació.

 

- Esquema del Pla, amb la formulació d’objectius i fites de reducció globals i per àmbits.

 

- Redacció de fitxes d’acció del Pla de lluita.

 

- Pla de participació: desenvolupament de sessions de participació ciutadana i organització de sessions de treball de tècnics municipals.

 

- Actualització del Pla de seguiment de l’Agenda 21.

 

- Informe de síntesi, que es presentarà al Consell Municipal del Medi Ambient.