Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Mataró torna a la situació de normalitat i deroga el Decret de sequera

Escoltar

Mataró torna a la situació de normalitat i deroga el Decret de sequera

L’Ajuntament seguirà aplicant criteris d’estalvi d’aigua

L’alcalde, Joan Antoni Baron, va signar el passat dilluns, 19 de gener, la derogació del Decret d’Alcaldia del 19 d’abril de 2007 en el qual s’adoptaven en el terme municipal de Mataró mesures d’estalvi dels recursos hídrics per tal de garantir el subministrament d’aigua a la població.


Tot i la millora de les reserves embassades i la derogació del Decret, l’Ajuntament continuarà amb la seva política d’estalvi d’aigua. En aquest sentit, la Secció de Jardineria segueix aplicant el criteri de reduir les superfícies enjardinades i verdes de la ciutat, evitant posar-hi planta de temporada o gespa, i canviant les espècies amb l’objectiu de mantenir el consum d’aigua en els 45 l/m2/mes.

 

Per la seva banda, Aigües de Mataró, SA (AMSA) va treballar des de l’abril en un projecte d’increment de l’aportació de recursos propis a l’abastament d’aigua de la ciutat. El projecte inclou la recuperació de set pous, una mina i l’ampliació de la xarxa per aconseguir dos objectius; augmentar el nivell i la capacitat del sistema de subministrament d’aigua potable de la ciutat a partir dels recursos propis, disminuint alhora la dependència de les aportacions d’aigua del TER que es compren a l’empresa Aigües Ter Llobregat (ATLL), i transferir cap a la xarxa de reg aquelles aigües que són de menys qualitat, ampliant les infraestructures per poder utilitzar l’aigua de pou per a reg. L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha finançat, a través de l’empresa ATLL, el projecte amb un cost final d’1.400.827 € que ha executat AMSA.

 

L’Ajuntament seguirà fomentant l’estalvi d’aigua amb l’objectiu de consolidar un ús racional i eficient de l’aigua entre tots els usuaris.

 

 

Antecedents

 

La disminució de les reserves d’aigua a Catalunya va provocar, la primavera passada de 2007, l’adopció de mesures excepcionals i d’emergència en relació amb la utilització dels recursos hídrics. Aquestes mesures es van recollir en el Decret 84/2007, de 3 d’abril, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, prorrogat pel Decret 257/2007, de 27 de novembre. Aquesta resolució es va concretar a Mataró amb el Decret d’alcaldia 3571/2007, de 19 d’abril, per tal de garantir el subministrament d’aigua a la població.

 

La situació de les reserves d’aigua a Catalunya es va anar agreujant i va determinar l’entrada en situació d’excepcionalitat de nivell 2 que preveia l’esmentat Decret de la Generalitat de Catalunya. L’article 12.4 del document marcava les disposicions a adoptar per part de les corporacions locals i disposa la prohibició de destinar determinats usos de l’aigua potable.

 

Les noves mesures d’estalvi d’aigua es van recollir a l’Ajuntament en un nou decret. Es tractava del Decret 1261/2008, de 12 de febrer, que adoptava límits en l’abastament d’aigua potable per part de la companyia d’Aigües de Mataró, en l’ús del consum públic de la ciutat i en l’ús dels particulars.

 

El 3 de juny, Mataró va tornar al nivell d’excepcionalitat 1 de sequera. El nou escenari va establir diferents mesures restrictives en el consum de l’aigua. Aquest canvi es va donar pels augments que es van anar produint en els nivells dels embassaments durant els mesos d’abril i maig.

 

En data 16 de desembre de 2008, la Generalitat de Catalunya va acordar declarar la sortida de la situació d’excepcionalitat 1 dels sistemes Llobregat, Ter i Llobregat-Ter (en el qual es trobava Mataró), de manera que els municipis inclosos en aquests tornaven a la situació de normalitat. I en data 16 de gener de 2009 es va publicar al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i va entrar en vigor el Decret 5/2009, de 13 de gener, que derogava el Decret 84/2007, de 3 d’abril, del Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya. Aquesta circumstància obliga a deixar sense efecte el Decret d’Alcaldia 3571/2007, de 19 d’abril.