Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Un Pla especial regula els criteris de conservació de les cases catalogades del Grup Goya

Escoltar

Un Pla especial regula els criteris de conservació de les cases catalogades del Grup Goya

El document resol discrepàncies entre el Pla Especial del Patrimoni i el PGOM

L’Ajuntament de Mataró ha redactat una Pla especial de reordenació volumètrica del conjunt catalogat del Grup Goya, format per 33 habitatges en filera construïts l’any 1926 per la “Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Mataró”.

 

Aquest conjunt, conegut popularment com “les cases barates”, està situat entre la ronda de Joan Prim i els carrers de Francisco de Goya, Pompeu Fabra i Bisbe Benet i Serra. És d’estil noucentista i va ser projectat per l’arquitecte Eduard Ferrés i Puig i per l’enginyer Ignasi Mayol i Pasant.

 

Objectius

 

El Ple municipal va aprovar ahir, 2 d’abril, provisionalment el Pla especial de reordenació, que pretén resoldre les discrepàncies detectades entre els condicionants de protecció de les cases establerts pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró i els criteris d’edificabilitat que permet el Pla General d’Ordenació de Mataró (PGOM). Mentre que el primer cataloga el conjunt del Grup Goya protegint-ne les façanes i volumetria (protecció B/s), el PGOM permet augmentar la fondària edificable de les construccions catalogades.

 

Aquesta contradicció crea problemes a l’hora d’establir un criteri per concedir llicències. D’altra banda, alguns dels propietaris han construït noves edificacions als patis d’illa per ampliar la superfície útil d’aquests habitatges, actuacions que han portat al deteriorament del conjunt. El Pla especial vol conservar la tipologia de les cases, regulant les condicions per atorgar noves llicències.

  

La nova ordenació

 

El Pla especial de reordenació volumètrica ajusta la fondària edificable de les cases a la volumetria original catalogada (8,5 m per la majoria de les parcel·les i 10 m en algunes parcel·les de cantonada). L’edificabilitat màxima de cada parcel·la vindrà marcada per la multiplicació de l’amplada de cadascuna de les parcel·les pels 10 m de fondària que permet el PGOM i per dues plantes d’alçada més el sostre complementari de la planta sotacoberta.

 

Els patis posteriors es podran ocupar parcialment per fer una edificació auxiliar de planta baixa, amb coberta no transitable i una alçada màxima de 3,10 m respecte la rasant del pati, amb la condició que el sostre de l’habitatge més el sostre de l’edificació auxiliar no superi l’edificabilitat màxima de la parcel·la.  

 

També es permetrà l’ocupació en plantes soterrani de tot el pati d’illa. Els patis davanters seran lliures d’edificació.

  

Tramitació

 

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment el Pla especial de reordenació volumètrica el 15 de novembre de 2008. Durant el període d’informació pública l’Ajuntament va rebre un escrit d’al·legacions i s’ha celebrat una reunió informativa amb veïns afectats pel planejament.

Un cop aprovat ahir provisionalment pel Ple de l’Ajuntament, només resta l’aprovació definitiva del document, que correspondrà a la Direcció General d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya.