Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1.245 famílies s’han beneficiat pels ajuts per a la rehabilitació l‘any 2009 a Mataró

Escoltar

1.245 famílies s’han beneficiat pels ajuts per a la rehabilitació l‘any 2009 a Mataró

Avui, el regidor d’Habitatge i president de Prohabitatge Mataró, Francesc Teixidó, ha fet balanç dels resultats dels ajuts per a la  rehabilitació d’edificis i habitatges obtinguts l’any passat.


 

Els ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges els ofereix el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya, i a Mataró, els gestiona l’empresa municipal Prohabitatge Mataró, SA. L’any 2009, l’empresa municipal ha recepcionat 91 expedients per tramitar els diferents ajuts, enfront els 65 de l’any 2008.

 

També cal destacar que l’any 2009, la Generalitat de Catalunya ha destinat 2.188.019,14 € a les subvencions per aquest tipus d’ajuts, tres vegades més que l’any 2008. Aquest import ha suposat que 1.245 famílies dels diferents barris de la ciutat de Mataró, s’hagin pogut beneficiar dels ajuts, el triple de l’any anterior.

 

Las famílies que s’han beneficiat, ho han fet mitjançant dos tipus d’ajuts, els ajuts per a la rehabilitació d’edificis i els d’habitatges.

 

 

Rehabilitació d’habitatges

 

Els ajuts per a la rehabilitació d’habitatges tenen la finalitat de portar a terme les reparacions d’un pis o d’una casa destinades a residència habitual o permanent, segons la tipologia d’actuacions serveixen per dotar els habitats de les condicions mínimes d’habitabilitat, per a l’adequació a la norma vigent de les instal·lacions d’aigua, gas, electricitat i sanejament, per facilitar la mobilitat a l’interior de l’habitatge per a persones amb mobilitat reduïda o per a la millora de l’aïllament tèrmic i/o acústic.

 

Els ajuts per a la rehabilitació d'habitatges els poden demanar els propietaris d'un habitatge llogat o el llogater amb el consentiment del propietari; els propietaris -persona física o jurídica- que rehabilitin habitatges per destinar-los al lloguer; o els propietaris que rehabilitin l'habitatge per a ús propi, que tinguin uns ingressos familiars inferiors a 3,5 vegades l'Indicador Públic de Renda d'Efectes Múltiples (IPREM). Aquests ingressos es calculen en relació al número de membres de la unitat familiar.

 

 

Rehabilitació d’edificis

 

Amb els ajuts per a la rehabilitació d’edificis, es rehabiliten defectes constructius, es millora l’accessibilitat amb la instal·lació d’ascensors, les instal·lacions comunitàries, i s’aconsegueix un edifici més sostenible. Es millora l’immoble i la qualitat de vida dels que hi viuen. 

 

Els ajuts per a la rehabilitació d'edificis els poden demanar les comunitats de propietaris (persona jurídica) o llogaters amb l'autorització del propietari per fer obres a l'immoble; els propietaris d'un edifici sencer (persona jurídica); o els propietaris d'edificis (persona física) destinat fonamentalment a residències habituals.