Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Centre-Eixample-Havana compta amb un Pla director que en determina les pautes d’intervenció en l’espai públic

Escoltar

El Centre-Eixample-Havana compta amb un Pla director que en determina les pautes d’intervenció en l’espai públic

El document està treballat i consensuat amb el Consell Territorial de l’àmbit

La presidenta del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana, Montse López, i el regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, han presentat avui el Pla director viari Centre-Eixample-Havana, un document que va ser aprovat el 8 de novembre en Junta de Govern i que marca les pautes d’intervenció en l’espai públic.


 

L’objectiu del Pla director viari Centre-Eixample-Havana és millorar la mobilitat i la qualitat del paisatge urbà en aquest àmbit per tal de crear una xarxa de carrers ‘amables’ on es prioritzi l’ús de l’espai públic per al vianant. Així, cada actuació i intervenció en l’espai públic es converteix en una peça d’un trencaclosques que és el nou model de ciutat. La suma de totes les actuacions han de permetre obtenir una estructura cohesionada dels espais públics.

 Les actuacions que permeten aquesta transformació urbana cap a un nou model d’espai públic més sostenible es basen en la renovació de paviments, supressió de les barreres arquitectòniques, incorporació d’arbrat i de nou mobiliari urbà, instal·lació de l’enllumenat públic més eficient i el condicionament dels diferents serveis de subministrament (electricitat i telefonia).

 

La redacció d’aquest Pla, que s’ha treballat durant 6 anys, ha anat a càrrec del Servei d’Obres de l’Ajuntament amb la col·laboració dels serveis de Manteniment, Mobilitat, Urbanisme, Aigües de Mataró, GINTRA i l’IMPEM. També hi ha intervingut el Consell Territorial del Pla Integral del Centre-Eixample-Havana.

 

 

El Pla director viari Centre-Eixample-Havana

 

El document és una eina de treball que s’estructura da la següent manera:

 

. Introducció històrica de l'evolució urbanística de Mataró

 

. Classificació dels carrers en funció de l'estudi de la morfologia urbana, les necessitats de mobilitat i la connectivitat entre diferents centres d'interès.

 

. Criteris d'actuació: accessibilitat dels vianants, millora de la mobilitat, millora mediambiental, millora de l'estat dels paviments, millora d'infraestructures urbanes (clavegueram, aigua potable, electricitat, telefonia ...) i millora del mobiliari urbà.

 

. Anàlisi dels carrers i espais públics segons criteris tipològics.

 

. Nous sectors de planejament.

 

. Actuacions a la xarxa de clavegueram.

 

. Actuacions en l'enllumenat públic.

 

. Definició del mobiliari urbà.

 

. Característiques i condicions de les zones verdes i arbrat viari.

 

. Aparcaments

 

. Recull de les actuacions prioritàries pendents de programació.

 

. Actuacions prioritàries pendents d’executar, atenent al compliment d’altres programes i necessitats següents:

 

1.-Actuacions derivades del POEC (Programa d’Orientació per als Equipaments Comercials)


2.- Carrers i places amb problemes d’accessibilitat per als vianants


3.- Actuació de millora del paisatge urbà


4.- Carrers i places que completen actuacions anteriors


5.- Front marítim


  

. Plànols de localització de les actuacions                    

 

 

Classificació dels vials

 

Pel que fa a la classificació dels vials, el document estableix la següent divisió a partir de l’estudi de la morfologia urbana, les necessitats de mobilitat i la connectivitat entre els diferents centres d’interès i tenint en compte el Pla de Mobilitat Urbana de Mataró, aprovat per Ple de l’Ajuntament el febrer de 2005:

 

. Carrers del centre històric interior de muralles

. Anella de muralles

. Carrers de xarxa viària bàsica

. Carrers de xarxa viària local

. Eixos cívics

. Carrers d’àrees veïnals, i

. Front marítim.

 

Aquesta classificació permet tractar els carrers compresos en cadascuna d’ella d’una manera diferenciada i particular. Per exemple, en les actuacions que tinguin a veure amb vials compresos dins del centre històric l’espai públic serà preferent per al vianant, convertint-lo en una zona residencial i comercial amb presència mínima de vehicles on s’eliminen voreres i calçades per donar pas a la pavimentació contínua de pedra granítica.

 

Pel que fa als carrers compresos a l’anella de muralles, el document estableix que els criteris d’urbanització són la creació de dues voreres que compleixin la normativa d’accessibilitat, un carril de circulació i incorporació d’arbrat a la vorera quan es disposi de més amplada, a més d’espais de càrrega i descàrrega i estacionament regulat.

 

 

Les obres en xifres

 

Tot i que el Pla director viari Centre-Eixample-Havana no ha estat aprovat fins ara, les actuacions que s’han anat fent des dels anys 80 ja han tingut en compte criteris que estableix el document.

 

Fins aquest moment, els espais reurbanitzats tenen una superfície total de 245.510 m2. Les actuacions pendents de realitzar tenen una superfície de 161.850 m2 i requeriran una inversió de 38,3 milions d'euros.