Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El conseller de Medi Ambient i Habitatge i l'alcalde visiten les obres del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

Escoltar

El conseller de Medi Ambient i Habitatge i l'alcalde visiten les obres del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme

La instal·lació garantirà el màxim aprofitament i valorització dels residus

El conseller de Medi Ambient i Habitatge, Francesc Baltasar, i el president del Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme i alcalde de Mataró, Joan Antoni Baron, han visitat aquest matí les obres de construcció, que ja estan en el tram final, del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, a Mataró. En la visita els han acompanyat la delegada del Govern de la Generalitat a Barcelona, Carme San Miguel, la directora de l’Agència de Residus de Catalunya (ARC), Genoveva Català, i el vicepresident del Consorci, Joan Baliarda, així com altres representants del Consorci i de l’ARC.

 

La construcció del Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme és una important aposta del Departament de Medi Ambient i Habitatge per a la recuperació i el màxim aprofitament dels residus. La infraestructura representa una inversió de 80,7 milions d’euros de l’ARC, que n’és l’ens promotor, conjuntament amb el Consorci per al Tractament de Residus Sòlids Urbans del Maresme. Les obres de construcció estan en un estadi molt avançat i es preveu que el Centre podria iniciar la fase de proves, prèvia a l’entrada en funcionament, aquest proper estiu.

 

La infraestructura ocuparà una superfície total de gairebé 30.000 m2 i crearà 35 llocs de treball directes addicionals a la plantilla ja existent al Centre. Ara s’està acabant la construcció de la planta de tractament de fracció RESTA (els residus que no es poden recollir selectivament, però que encara contenen materials recuperables) amb capacitat per tractar 190.000 t/any. La recuperació de materials serà de l’entorn del 50% del total. El tractament de la fracció RESTA és característic del model català de gestió de residus municipals i té per objectiu recuperar el màxim de materials aprofitables abans que els residus vagin a dipòsit o incineració. D’aquesta manera s’obtenen materials que tornen al cicle productiu, amb el consegüent estalvi de recursos i energia que això suposa. Els residus que arribin a la planta de fracció RESTA se sotmetran a un tractament mecànic i biològic per recuperar els materials aprofitables (paper, metalls, envasos, etc.) i estabilitzar la matèria orgànica. El rebuig resultant es valoritzarà energèticament en la instal·lació annexa.

 

La instal·lació inclou una línia de tractament de residus voluminosos (sofàs, mobiliari, etc.) amb capacitat per tractar 6.000 t/any, i diferents estacions de transferència on arribaran les fraccions recollides selectivament (matèria orgànica, vidre, envasos i paper i cartró) d’arreu de la comarca amb capacitat per transferir 49.000 t/any. La matèria orgànica serà traslladada a la planta de compostatge i biometanització del Vallès Oriental, on serà tractada per obtenir-ne compost i energia elèctrica, ja que el Maresme i el Vallès Oriental comparteixen instal·lacions de residus. La resta de fraccions es portaran als recuperadors de residus pertinents per iniciar el procés de reciclatge del material. D’altra banda, també es realitzaran millores en la instal·lació de valorització energètica existent.

 

L’impuls d’aquest Centre de Valorització de Residus s’emmarca dins les actuacions previstes en el Pla territorial sectorial d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya. Aquest document estableix, per primera vegada al nostre país, la racionalització de la planificació de les instal·lacions de tractament de residus arreu del territori. L’objectiu és aconseguir l’autosuficiència dels diferents àmbits territorials, reduint així el desplaçament de residus i reordenant els fluxos de residus existents.

 

El 2008 es van recollir selectivament al Maresme el 37,1% dels residus municipals que es van generar, una dada superior a la mitjana catalana, que se situa en el 34,4%. Aquestes dades estan molt per sobre de la mitjana de la resta de l’Estat, que és del 17%, i dels països de l’OCDE, que estan en el 30%. Atès que la ciutadania cada vegada és més conscient i activa en la reducció i la recollida selectiva de les deixalles, les administracions han de posar en servei instal·lacions com el Centre Integral de Valorització de Residus del Maresme, apostant així pel màxim aprofitament i recuperació dels residus.