Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró es constitueix i aprova el programa d’actuació per al 2010

Escoltar

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró es constitueix i aprova el programa d’actuació per al 2010

La primera exposició de la col·lecció Bassat a la Nau Gaudí es farà al setembre

El Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró ha celebrat avui a la Sala dels Lleons de l’Ajuntament la reunió de constitució de l’ens, i ha aprovat el programa d’actuació i el pressupost per al 2010.


 

El consorci gestionarà el Museu d’Art Contemporani de Mataró com a institució dedicada a l’exhibició de la col·lecció d’art Lluís Bassat: primer a la Nau Gaudí com a espai provisional, i en el futur a la Farinera Ylla i Aliberch, on s’ubicarà la seu definitiva. L’ens està format per l’Ajuntament i la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, i es pot ampliar en el futur a altres entitats públiques o privades.

 

A la reunió de constitució del consorci s’han nomenat el president i vicepresidents del Consell General, i per tant del consorci, d’acord amb els estatuts de l’ens, que són:

 

-         President: Joan Antoni Baron, alcalde de Mataró

-         Vicepresident primer: Lluís Bassat, president de la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat

-         Vicepresident segon: Sergi Penedès, regidor de Cultura

 

Així mateix, el consorci s’ha constituït amb 3 vocals designats per l’Ajuntament, segons l’acord del Ple de 8 d’abril de 2010 –Rosa Codina-Esteve, Pere González (Perecoll) i Josep Serrano– i 3 vocals designats per la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat, segons acord del patronat d’aquesta entitat de 30 de novembre de 2009 –Carmen Orellana, Yolanda Bassat i Ana Bassat­–.

 

També s’ha constituït la Comissió Executiva del consorci i s’ha nomenat Núria Poch com a directora-gerent del consorci.

 

El Ple de juny de 2009 va fer l’aprovació inicial de la creació, la constitució i dels estatuts del Consorci Museu d’Art Contemporani de Mataró.

 

L’abril de 2009 l’Ajuntament i la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat van signar un conveni de col·laboració perquè el fons artístic de Lluís Bassat pogués ser exhibit de forma permanent i pública a Mataró. Es va establir que l'instrument jurídic que gestionaria la cessió seria un consorci format per la Fundació i l'Ajuntament.

 

 

Pressupost i programa d’actuació per al 2010

 

El consorci ha aprovat un pressupost de 134.450 € per al tercer quadrimestre de 2010. D’aquest pressupost, 128.450 € seran aportats per l’Ajuntament de Mataró i 6.000 € per patrocinadors.

 

El programa d’actuació que s’ha aprovat avui preveu organitzar quatre exposicions per donar a conèixer el fons de la col·lecció i del futur museu. La primera exposició a la Nau Gaudí  mostrarà 79 obres realitzades per 23 artistes entre el 1940 i el 1969.

 

Les quatre exposicions s’organitzaran cronològicament i està previst que la durada de cada una sigui de sis mesos.

 

Cada exposició s’acompanyarà del catàleg corresponent i d’activitats destinades a donar a conèixer els autors, les obres i el moment històric de les mateixes, tant als escolars com al públic en general.

 

 

Adequació de la Nau Gaudí

 

Les obres d’adequació de la Nau Gaudí perquè pugui acollir, de manera rotativa, les obres d’art mentre no es disposi de l’emplaçament definitiu del museu ja estan pràcticament enllestides. El Servei d’Obres de l’Ajuntament està executant els treballs amb el finançament del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL).

 

La nau tindrà un tipus de plafons d’acabat neutre, totalment llisos i amb l’estructura oculta. Els plafons també són desmuntables i autoportants perquè no s’hagin de fixar al terra.

 

Els plafons són mòduls de 1.000 x 2.500 mm i de 500 x 2.500 mm, de 40 mm de gruix, emmarcats amb una estructura d’alumini que permetrà que els elements de connexió es mantinguin ocults. Cada plafó té dues potes anivelladores per ajustar-los a paviments irregulars però no quedaran fixats al terra.

 

Quant a les llums que il·luminaran els panells, queden situades a la part superior de cadascun d’ells i s’alimentaran per les arquetes que ja estan situades al terra de la nau, per tant no s’introduirà cap element aeri.

 

Pel que fa a la distribució dels panells expositius dins de la Nau Gaudí, s’han tingut en compte dos tipus de criteris:

 

. Criteri museístic: per aconseguir un òptim recorregut per visitar l’exposició. S’ha treballat amb la Fundació Privada Carmen i Lluís Bassat perquè la distribució proposada sigui compatible amb els tipus d’obres que es preveuen exposar. Tot i això, la distribució es pot modificar lleugerament en funció de les peces que s’exposin.

 

. Criteri arquitectònic: per tal que la instal·lació dels plafons permeti sempre la visió dels elements arquitectònics principals de l’edifici (arcs estructurals de suport de la coberta) i la comprensió de la nau en el seu conjunt. Així, els panells se situaran en la zona central de l’edifici i a la façana vidriada no n’hi hauran.

 

Es manté l’espai rectangular amb fileres de cadires per fer-hi presentacions.

 

Les finestres de la façana nord es modificaran amb l’objectiu d’augmentar la seguretat de la nau tot i que la seva aparença serà similar. Les finestres es convertiran en tancaments fixos, reforçades amb perfileria metàl·lica i vidres de seguretat.

 

Per protegir les obres exposades de la llum solar, a la façana vidriada que dóna al carrer de la Cooperativa s’hi col·locaran cortines motoritzades i unes làmines de protecció solar a la façana sud de la nau. També s’incrementarà el sistema d’alarma antirobatori.

 

L’empresa G56, SA executa els treballs per un pressupost de 261.617,05 € (IVA inclòs) més 5.890 € (IVA inclòs) dels treballs de coordinació de seguretat i salut.