Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Pla de Mobilitat Urbana incorpora un annex sobre els eixos comercials

Escoltar

El Pla de Mobilitat Urbana incorpora un annex sobre els eixos comercials

Està previst que el document s’aprovi en el Ple del mes de maig

L’aprovació del Pla de Mobilitat del Comerç està previst que es porti a terme el proper Ple ordinari del mes de maig, que tindrà lloc demà dijous.


 

El Pla de Mobilitat del Comerç es constitueix com un annex del Pla de Mobilitat Urbana (PMU) aprovat per Ple el mes de febrer de 2005, incidint especialment en les característiques físiques i constructives dels eixos comercials. El Pla forma part del Pla d’Actuacions per al Desenvolupament Econòmic i Social de Mataró (PDES) que va ser aprovat pel Ple municipal extraordinari del 23 de febrer de 2006.

 

L’objectiu és que el Pla de Mobilitat del Comerç esdevingui una eina eficaç pel desenvolupament futur dels eixos comercials de la Mataró.

 

A partir del document inicial, s’ha treballat amb l’Institut Municipal de Promoció Econòmica de Mataró (IMPEM), els comerciants i els diferents serveis municipals implicats (Obres, Manteniment i Serveis i Desenvolupament Urbà) per tal de millorar el text amb les seves propostes i arribar al màxim consens.

 

En aquest sentit, les aportacions recollides han estat:

 

- Servei de Manteniment i Serveis: acompliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i d’arbrat. El contingut del document té caràcter orientatiu, en tant que les actuacions a realitzar s’hauran d’adaptar al que disposen les normatives sectorials.

 

- Entitats comercials: varen fer arribar tot un seguit de propostes i reflexions, les quals han estat debatudes en les diverses sessions mantingudes al llarg de 2009, i s’han recollint sempre que ha estat possible. S’ha diferenciat el que era qüestió de gestió de la via pública (regulació dels aparcaments, zones de càrrega i descàrrega i altres elements de la via pública) dels aspectes més constructius i de mobiliari que han de definir els eixos comercial per fer-los amables i atractius per tal de mantenir uns fluxos que permetin mantenir en bones condicions de competitivitat un sector tan important a Mataró com és el del comerç.

 

Així, el Pla de Mobilitat del Comerç, com a annex del Pla de Mobilitat Urbana, s’articula amb una anàlisi dels eixos comercials tal i com són actualment, una definició d’objectius que contemplen la seguretat, l’accessibilitat i la comoditat amb els criteris generals d’actuació:

 

. Espais per a vianants

. Espais per al vehicle privat

. Espais per al transport públic        

 

És per tant una guia bàsica d’actuacions que contempla un catàleg d’actuacions genèriques a aplicar en els diferents eixos comercials, en base a les següents temàtiques:

 

1. Espais per als vianants

2. Qualitat ambiental

3. Orientació i senyalització  

4. Espais per a l’accés en cotxe

5. Transport públic      

6. Seguretat viària

 

Finalment, s’incorporen unes propostes d’actuació per a cada eix i per a cada tram en funció de les característiques actuals i les previsions futures.