Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple aprova una proposta de resolució per cancel·lar el deute extern que el Govern espanyol reclama al Pakistan

Escoltar

El Ple aprova una proposta de resolució per cancel·lar el deute extern que el Govern espanyol reclama al Pakistan

La sessió plenària d’ahir va aprovar per unanimitat una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, ICV-EUiA, ERC, CUP i CiU per instar al Govern espanyol perquè cancel·li immediatament el deute extern que reclama al Pakistan.


 

El text íntegre de la proposta de resolució és el següent:

 

“Atès que les inundacions del passat mes d’agost de 2010 al Pakistan han causat prop de 2.000 morts, 21 milions d'afectats i han inundat prop d’una cinquena part del seu territori, amb milers de desapareguts i desplaçats, i ha causat incalculables danys materials.

 

Atès que el Pakistan té contret un deute extern que ascendeix a un total de 54.300 milions de dòlars, amb un servei del deute que triplica la despesa en sanitat.

           

Atès que l’Estat espanyol reclama prop de 55 milions d’euros en concepte de deute extern, dels quals 37,20 provenen de crèdits del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD) i 17,70 de fallides d’assegurances atorgades per la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (CESCE).

 

Atès que la campanya Qui deu a qui? (que aglutina a més de 50 organitzacions de tot l’Estat espanyol) i les xarxes internacionals de deute com són JUBILEU SUD (moviment d’oposició al deute extern integrat únicament per col·lectius dels països del Sud), EURODAD (xarxa europea conformada per 59 organitzacions que treballa per a la cancel·lació del deute a més de 18 països europeus) i el CADTM (Comitè d’Anul·lació del Deute al Tercer Món, que treballa arreu del planeta), a més d’incomptables d’organitzacions i moviments socials d’arreu del món estan sol·licitant l'anul·lació total del deute del Pakistan afectat per les inundacions.

 

Atès que en el Programa d’Actuació Municipal 2010 de Mataró es contempla la promoció d’activitats de difusió i sensibilització en solidaritat i cooperació internacional, tenint com a línia estratègica de les actuacions els 8 Objectius del Mil·lenni.

 

Atès que l’Ajuntament de Mataró en data 20 d’agost de 2010, i com a resposta a la Campanya d’emergència “Resposta als efectes de les inundacions al Pakistan” endegada pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament “ va fer una aportació de 8.600, 47 euros. Per això, acordem:

 

 

1r.- Reclamar al Govern espanyol la cancel·lació total del 100% del deute extern que encara reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació.

 

2r.- Demanar al Govern espanyol que les ajudes que destini al Pakistan siguin donacions no reemborsables i que, en cap cas, aquest fet contribueix a incrementar encara més el deute extern d’aquests països.

 

3è.- Reclamar al Govern espanyol que insti a la comunitat internacional, ja siguin països o institucions financeres internacionals on hi té representació (Fons Monetari Internacional, Banc Mundial, Banc Asiàtic de Desenvolupament) a cancel·lar el 100% del deute que se li reclama al Pakistan, de manera immediata, incondicional i sense cap tipus de contraprestació. De la mateixa manera, que tota l’ajuda internacional sigui en forma de donació no reemborsable, no condicionada i de manera no militaritzada.

 

4è.- Traslladar el contingut de la present moció a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación; a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament; al Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, a l’Observatori del Deute en la Globalització i al Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional”.