Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple demana que es promogui una regulació comuna sobre l’ús del vel integral

Escoltar

El Ple demana que es promogui una regulació comuna sobre l’ús del vel integral

El Ple municipal celebrat ahir dijous va aprovar una proposta de resolució presentada pels grups municipals del PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC i la CUP, en què, entre d’altres acords, demana a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya promoure una regulació comuna en matèria d’usos vestimentaris en els espais i centres públics per tal d’homogeneïtzar els reglaments d’usos en referència a aquesta qüestió. El grup municipal del PPC es va abstenir en la votació. Aquest grup municipal també havia presentat una proposta de resolució relacionada amb el vel integral, que no va prosperar.
El text íntegre de la proposta aprovada és el següent:


 

“En els darrers anys la ciutat de Mataró ha vist incrementada la seva població entre altres factors per l’arribada de persones de diferents orígens i cultures. Aquest fet posa de manifest que la nostra societat camina cap a una interculturalitat que implica nous reptes en la gestió de la convivència.La pluralitat cultural i religiosa és un valor positiu en la mesura en que tots respectem uns comportaments i pautes de convivència comuns per protegir la seguretat, l’ordre, la salut o els drets i les llibertats fonamentals de les persones.L'Ajuntament de Mataró a través del Pacte per a la Nova Ciutadania, acordat l’any 2008 per unanimitat i després del pactat al 2003, emmarca les polítiques de promoció de la convivència i la cohesió social en el respecte als principis i valors democràtics, la garantia dels drets i deures de tota la ciutadania, la normalització en la prestació dels serveis, la igualtat d’oportunitats, el treball per proveir qualitat de vida per a tothom, la promoció del canvi social i cultural a través de la participació, la concertació i el consens social i polític.En les darreres setmanes s’ha obert un debat a algunes ciutats catalanes sobre l’ús del vel integral i la seva relació amb la dignitat de les dones, la seguretat, la seva participació comunitària i la convivència ciutadana.La pràctica del vel integral a la nostra ciutat és molt minoritària, no obstant, considerem que aquests usos vestimentaris invisibilitzen a les dones que els porten, poden privar-les de la seva identitat, dificultar la interacció amb l’entorn personal i comunitari i pot plantejar un problema de seguretat pel fet de tenir el rostre tapat.D’altra banda, la invisibilització derivada d’aquests usos vestimentaris constitueix un símbol més de determinats valors culturals que legitimen la dominació de les dones per part dels homes, sense que hi hagi cap fonament religiós.El reconeixement de la igualtat en els drets laborals, contra la violència de gènere i altres situacions i comportaments que atemptaven la dignitat de totes les dones han estat lluites importants en els últims decennis. Així mateix la democràcia exigeix un reconeixement universal de la igualtat de drets i d’oportunitats per raó de gènere, la lluita contra tota mena de violència masclista o de pràctiques que atemptin contra la dignitat de les dones o que signifiquin alguna mena de discriminació.L’ús del vel integral entra en contradicció amb els valors i principis que fonamenten el model de cohesió social i convivència en la diversitat pel qual treballem i volem continuar treballant.La regulació de l’ús del vel integral a l’espai i centres públics implica una afectació en l’exercici de drets fonamentals com els de llibertat religiosa, pròpia imatge, honor, llibertat d’expressió, entre d’altres, que correspon a l’administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya en el marc de les seves competències. Així mateix, les administracions públiques han de garantir la no discriminació i la llibertat individual de consciència i opció.

 

D’altra banda, el Pla per a la Nova Ciutadania i el Consell municipal per a la Convivència han estat i són els instruments que col·lectivament ens hem dotat per assolir un model de convivència basat en la coordinació entre tots els actors presents al territori i en la participació ciutadana.

 

Aquests instruments han demostrat que l’aposta pel treball preventiu, la sensibilització, la pedagogia, el treball transversal i la mediació conformen la millor de les estratègies per fer el camí de construir un model de societat integradora de la diversitat i respectuosa amb la legalitat i els valors democràtics, en definitiva, cohesionada.Per tot això, els grups signants del Pacte per a la Nova Ciutadania prenen els següents acords:1. Manifestar el nostre posicionament contrari l’ús del vel integral i qualsevol ús vestimentari que pugui entrar en contradicció amb la dignitat de les dones, la seva participació comunitària, la seguretat, la convivència ciutadana i d’altres valors i principis que s’enuncien al Pacte per a la Nova Ciutadania.2. Impulsar accions de sensibilització i de formació, en el marc del Pla per a la Nova Ciutadania, dirigides a tots els col·lectius socials de la ciutat, orientades a garantir el respecte a la dignitat de les dones des dels valors de la plena igualtat i la convivència.3. Elaborar un protocol d’actuació que ofereixi eines per a la detecció eficaç i possibiliti una intervenció professional adequada en l’abordatge de casos de vel integral, tot garantint els drets fonamentals i la dignitat de les persones afectades.4. Sol·licitar a l’Administració de l’Estat i a la Generalitat de Catalunya que en el marc de les seves competències estableixin un marc comú de regulació en matèria d’usos vestimentaris en els espais i centres públics per tal d’homogeneïtzar els reglaments d’usos en referència a aquesta qüestió.5. Comunicar aquests acords al President del Govern de l’Estat, al President del Congrés dels Diputats, al President del Senat, al President del Govern de la Generalitat i al President del Parlament de Catalunya.6. Reafirmem la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Nova Ciutadania com a espai per debatre de forma responsable les propostes en l’àmbit de la immigració formulades pels Grups Municipals signants del Pacte en el què l’esperit de treball prioritzi el consens i la responsabilitat política i social per davant d’estratègies electoralistes.”