Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Ple s’adhereix al manifest institucional amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones

Escoltar

El Ple s’adhereix al manifest institucional amb motiu del Dia Internacional contra la violència vers les dones

El Ple celebrat ahir va aprovar per unanimitat una declaració institucional presentada de forma conjunta per tots els grups municipals en què expressen el seu rebuig contra la violència masclista i manifesten el compromís per continuar lluitant, amb tots els agents implicats, a favor de l’eliminació d’aquesta xacra social.L’acord inclou també l’adhesió al manifest institucional consensuat i elaborat conjuntament per diverses institucions amb motiu de la celebració, el proper 25 de novembre, del Dia Internacional contra la violència vers les dones. 
El text íntegre de la declaració és el següent:
“El 25 de novembre es commemora el Dia Internacional contra la violència vers les dones, una de les formes més visibles de violació dels drets humans, així com l’exponent més extrem de la desigualtat de gènere entre dones i homes.
La violència masclista es defineix com la violència que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació i de la situació de desigualtat en el marc d’un sistema de relacions de poder dels homes sobres les dones i que, produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics, incloses les amenaces, les intimidacions i les coaccions, tingui com a resultat un dany o patiment físic, sexual o psicològic, tant si es produeix en l’àmbit públic com en el privat ( Llei 5/2008 de 24 d’abril ).
Aquesta violència, suposa un seriós atemptat contra la integritat física i moral de les persones, que té la seva arrel en el marc d’unes relacions de poder desiguals entre gèneres, que possibiliten les conductes de domini, control i abús de poder dels homes sobre les dones. La dependència econòmica, el repartiment de papers i funcions dins de la família, així com el manteniment d’estereotips sexuals son causes que possibiliten aquestes agressions.
La violència masclista adopta diferents formes: violència física, psicològica, sexual i violència econòmica, tal com reflecteix la Llei, i es manifesta en diferents àmbits: de parella, familiar, laboral, social i comunitari. El darrer àmbit comprèn les agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina, matrimonis forçats, violència derivada de conflictes armats i violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones.
La situació de vulnerabilitat que pateixen les dones en aquests casos fa necessari que els poders públics intervinguem i establim procediments homogenis d’actuació de forma que es garanteixi la seva protecció integral.
Dia rere dia el nombre de dones mortes continua augmentant i no podem ni volem romandre impassibles davant aquests fets.
L’Ajuntament de Mataró ha fet una aposta ferma per treballar, juntament amb la resta d’agents implicats, en l’eradicació d’aquest greu problema i en aquest sentit ha avocat i ho continua fent recursos i esforços.
Per assolir els objectius fixats hem de sumar esforços i crear complicitats ja que la violència masclista és un problema a nivell social que ens concerneix a totes i a tots, per tant és necessari que la societat faci seva la responsabilitat de sensibilitzar i participar en l’eradicació d’aquesta xacra.
Per tot això, els grups municipals sotasignats proposen al ple l’adopció dels següents,


Acords:
Primer. L’Ajuntament de Mataró vol traslladar a la ciutadania el seu compromís de continuar lluitant, juntament amb tots els agents implicats, contra qualsevol tipus de violència envers les dones i manifestar el seu condol per la mort de 58 dones víctimes de violència al llarg de l’any 2010.És per aquest motiu, que adoptem els compromisos següents:Continuar expressant públicament el nostre rebuig contra les morts de dones víctimes de violència masclista al nostre municipi o a Catalunya, realitzant un minut de silenci a l´inici del ple municipal immediat a la consecució del fet.
Si és el cas, s’exercirà l’acció popular en els procediments penals per maltractament que puguin succeir a la nostra ciutat. En casos de mort, així com en aquells casos d’especial rellevància en els que les circumstàncies dels fets així ho aconsellin, en la forma i condicions establertes per la legislació processal. En qualsevol cas l’acció popular s’ha d’exercir amb el consentiment de la dona víctima o de la família.
Segon. Intensificar la feina en l’àmbit educatiu promovent una veritable coeducació i potenciant la sensibilització a través de campanyes adreçades a la població en general i a la joventut i la infància en particular.
Tercer. Treballar amb tots els agents implicats en la revisió i actualització del Protocol d’atenció i derivació en casos de violència masclista, per garantir la detecció, prevenció, assistència, protecció i reparació integral de les dones que es trobin o puguin trobar-se en aquesta situació.
Quart. Manifestar la voluntat que s’instal•li a la nostra ciutat un Centre d’intervenció especialitzada, d’àmbit supramunicipal, que atengui les dones víctimes de violència i els seus fills i filles, i on l´Ajuntament de Mataró pugui participar en la seva gestió, d’acord amb el marc establert la Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.
Cinquè. Adherir-nos al manifest institucional consensuat que, amb motiu del dia Internacional contra la violència masclista, elaboren conjuntament diferents institucions.Sisè. Donar trasllat del present acord al president del Govern de Catalunya, al president del Parlament i als grups del Parlament de Catalunya.”