Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El pressupost consolidat de l’Ajuntament per al 2011 arriba a 181,6 milions d’euros

Escoltar

El pressupost consolidat de l’Ajuntament per al 2011 arriba a 181,6 milions d’euros

Respecte a 2010 significa una reducció de 47,50 milions d’euros, un 20,73 %

El pressupost general o consolidat per al 2011 es va presentar ahir a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals. L’import ascendeix a 181.690.728,98 €, el que significa una reducció del 20,73 % respecte al de 2010 (47,50 milions d’euros).


 

El pressupost general de l’any passat va pujar 204.518.830,28 € però amb els criteris de consolidació usats aquest any la xifra seria de 229.212.458, 93 €, i per tant en resulta una reducció de 47, 50 milions d’euros respecte al 2010.

 

El passat 9 de desembre es va presentar el pressupost només de l’Ajuntament que ascendia a 103.254.771,38 € i ara s’ha presentat el consolidat o general que inclou els pressupostos de l’Ajuntament, dels seus organismes autònoms i de les societats municipals i entitats públiques empresarials.

 

L’Ajuntament ha dissenyat el pressupost de 2011 atenent a l’actual situació econòmica que ha provocat un descens dels ingressos municipals, fet que ha obligat a fer un esforç màxim d’austeritat en la despesa per blindar les polítiques de consolidació de l’estat del benestar i les prioritats fixades. Tot això emmarcat en el Pla d’austeritat i eficiència que es va aprovar amb el pressupost de 2009 i que recollia tot un seguit de mesures per reduir despeses.

 

 

El detall de les xifres

 

Pel que fa als organismes autònoms, societats i entitats públiques empresarials, Mataró Audiovisual, el Parc TecnoCampus Mataró-Maresme, GINTRA i Aigües de Mataró són els únics que registren increment en el seu pressupost.

 

El pressupostos diferenciats són els següents:

 


 


2010


2011


Variació


AJUNTAMENT


122.358.352,69 €


103.254.771,38 €


-15,61 %


IME


15.896.960,61 €


15.287.156,24 €


-3,84 %


IE


2.879.634,62 €


2.720.158,14 €


-5,54 %


IMPEM


4.637.448,81 €


4.219.241,60 €


-9,02 %


IMAC


5.676.855,50 €


5.070.907,75 €


-10,67 %


MATARÓ AUDIOVISUAL


511.796,83 €


519.679,03 €


1,54 %


PARC TECNOCAMPUS


1.269.254,74  €


3.936.892,06 €


210,17 %


PUMSA


93.695.442,00 €


35.733.390,00 €


-61,86 %


GINTRA


3.493.970,00 €


3.517.785,00 €


0,68 %


PROHABITATGE


750.362,00 €


576.660,00 €


-23,15 %


AIGÜES DE MATARÓ


14.320.130,00 €


14.882.816,00 €


3,93 % 

 

El destí de la despesa i els ingressos

 

El pressupost consolidat es destinarà als següents àmbits:

 

. Funcionament i administració general, 16,55 milions d’euros:

 

            . Despeses i administració: 12,17 milions d’euros

            . Millora en el marc de la Llei de barris: 2,03 milions d’euros

            . Participació, associacions i atenció: 2,35 milions d’euros

 

. Deute públic: 25,65 milions d’euros

 

. Serveis econòmics, 14,52 milions d’euros

           

            . Transport: 2,92 milions d’euros

            . Comerç, turisme i empresa: 11,60 milions d’euros

 

. Béns públics preferents, 37,28 milions d’euros:

 

            . Ensenyament: 27,91 milions d’euros

            . Cultura: 5,66 milions d’euros

            . Esports: 2,97 milions d’euros

            . Salut: 0,74 milions d’euros

 

. Protecció i promoció social, 10,98 milions d’euros:

 

            . Dependències: 3,26 milions d’euros

            . Benestar: 5,47 milions d’euros

            . Ocupació: 2,25 milions d’euros

 

. Serveis públics bàsics, 76,71 milions d’euros:

 

            . Urbanisme i habitatge: 30,83 milions d’euros

            . Sanejament i aigua: 12,37 milions d’euros

            . Neteja, recollida i enllumenat: 12,03 milions d’euros

            . Seguretat: 10,64 milions d’euros

            . Vies públiques, jardineria, ...: 7,30 milions d’euros

            . Aparcaments: 3,54 milions d’euros.

 

Pel que fa als ingressos, 181.690.728,98 €, provindran bàsicament de les taxes i altres ingressos (41 %); dels impostos directes (22 %); i de transferències corrents (21 %).

 

 

La inversió

 

L’esforç inversor està obligat a realitzar una forta contenció fruit de les mesures de reducció del dèficit públic aprovades pel Govern de l’Estat. La inversió incorpora el pressupost consignat (8,8 milions d’euros) i l’avançament de les operacions d’inversió 2011 (11,5 milions d’euros).

 

La suma total de la inversió per a l’exercici 2011 se situarà en els 20.482.366,51 €, que permetrà invertir en: Urbanisme (9.846.879,37 %); Cultura (2.556.446,00 €); Recollida, eliminació i tractament de residus (1.145.000,00 €); Joventut i Participació ciutadana (1.143.339,76 €); Esports (640.058,99 €); Serveis Socials i Promoció social (772.881,84 €); Serveis de caràcter general (303.210,16 €); Educació (196.147,08 €); Seguretat i Mobilitat ciutadana (41.625 €); Aparcaments (60.000,00 €); Edificis comercials (400.000,00 €); Habitatge (996.234,00 €); Clavegueram (1.667.236,65 €); Xarxa d’aigua (470.076,13 €); i Xarxa de reg (243.231,53 €).

 

 

Procés participatiu

 

El pressupost es portarà al Ple municipal el dia 24 de desembre, en sessió extraordinària a les 09.00 hores, per a la seva aprovació inicial. A partir de l’aprovació inicial s’obrirà un període d’al·legacions perquè els ciutadans puguin fer-hi aportacions, i es donarà a conèixer al conjunt de la ciutadania en Audiència pública el dia 18 de gener.

 

A partir de l’aprovació inicial, es podrà consultar tant la proposta de pressupostos com el PAM a l’apartat de Retiment de comptes de la web municipal http://www.mataro.cat.

 

Un cop valorades les al·legacions, es preveu que el Ple pugui fer l’aprovació definitiva el dia 3 de febrer de 2011.