Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El reglament sancionador dels mòduls de temporada de les platges s’aprova definitivament al Ple de maig

Escoltar

El reglament sancionador dels mòduls de temporada de les platges s’aprova definitivament al Ple de maig

El Ple celebrat el passat dijous 6 va aprovar de forma definitiva el nou Reglament sancionador aplicable als mòduls de temporada de les platges. El reglament havia estat aprovat inicialment en el Ple de febrer. En el període d’informació pública el grup municipal de CiU va presentar al·legacions que han estat estimades parcialment i que ja recull el nou redactat aprovat ahir.


El reglament pretén regular els serveis de temporada que s’ofereixen a les platges de la ciutat. Aquests serveis són de naturalesa diversa però els més habituals són els quioscos bar i els de menjars i begudes.


 

A més de regular el compliment de la normativa d’aquests serveis també es busca vetllar perquè el veïnat que resideix en les zones més properes no sigui molestat.

 

El reglament es compon de 5 articles i una disposició final i estableix bàsicament la classificació del sistema d’infraccions i les sancions aplicables.

 

 

Faltes i sancionsQuant a les faltes, es divideixen en lleus, greus i molt greus, sempre que no puguin ser considerades infraccions penals. En aquest cas passarien a la jurisdicció competent.Es regulen entre d’altres aspectes el tractament dels residus i escombraries, el volum en decibels de la música o activitats que s’hi realitzin, els horaris de tancament i funcionament, etc.

 


Les sancions per a cadascuna de les tipologies d’infracció poden anar des d’amonestacions a sancions econòmiques que poden oscil·lar entre els 100 i els 3.000 €, el precinte dels equips de música o la no renovació de la pròrroga del contracte.
Segons el tipus d’infracció podran ser:- Les sancions lleus podran rebre una amonestació i/o una sanció econòmica de 100 a 750 €.

- Les sancions greus podran rebre una sanció econòmica de 750,01 a 1.500 €.

- Les sancions molt greus podran rebre una sanció econòmica de 1.500,01 a 3.000 €, i/o el precinte del equips de música i/o la no renovació de la pròrroga anual del contracte.