Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El Rengle estrena la urbanització del nou carrer de Jaume Vicens Vives

Escoltar

El Rengle estrena la urbanització del nou carrer de Jaume Vicens VivesL’empresa municipal Promocions Urbanístiques de Mataró, SA (PUMSA) ha finalitzat la urbanització del vial interior III, carrer de Jaume Vicens Vives, inclòs dins el Pla de Millora Urbana del Rengle.


 

El vial interior III es troba a la tercera illa, compresa per la carretera de Barcelona, el carrer de Caldes d’Estrac, el de Tordera i el Passeig de Marina.

 

El nou carrer de Jaume Vicens Vives està situat just al darrera de l’edifici d’empreses El Rengle i l’Hotel Ibis, i es troba delimitat pels carrers de Tordera i de Caldes d’Estrac.

 

 

Descripció dels treballs

 

El vial urbanitzat té 12 m d’amplada. És un carrer de prioritat invertida, és a dir, els vianants tenen preferència enfront els vehicles. La calçada i les voreres s’han pavimentat a un sol nivell, la velocitat màxima permesa és de 20 km/h i està prohibit estacionar.

 

A la vorera del costat de mar, més ample que la del costat muntanya, s’hi ha plantat una filera d’arbres amb espècies diferents.

 

Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi han col·locat papereres al llarg del carrer. S’ha instal·lat nou enllumenat públic i també s’ha dut a terme la instal·lació de nous serveis de clavegueram, telefonia, electricitat i gas.

 

Les obres les ha dut a terme l’empresa Vialser, la seva durada ha estat de 2 mesos i mig, i han suposat un cost de 200.000 €.

 

 

El Tub Verd

 

En les mateixes obres d’urbanització, s’ha aprofitat per realitzar les corresponents instal·lacions del Tub Verd.

 

El Tub Verd és una xarxa de distribució de calor i fred que aprofita l’energia sobrant d’infraestructures ambientals existents a la ciutat. Aquesta energia s’utilitza per a l’escalfament d’aigua i la climatització d’edificis. El sistema innovador del Tub Verd és una solució energètica que respecta el medi ambient i evita les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

 

Aquest sistema subministra bona part del sector del Rengle i altres equipaments de la ciutat.

 

 

El sector: el Rengle

 

Aquest nou sector compta amb diferents usos, residencial, terciari, d’equipaments i amb zones verdes. Es troba en ple creixement i acull l’edifici destinat a empreses, serveis i comerç, El Rengle, que serà properament inaugurat i en el que ja hi ha instal·lades diverses empreses en ple funcionament com el TecnoCampus Mataró-Maresme, un gran parc i també un hotel.