Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer es va iniciar ahir

Escoltar

El termini de presentació de sol·licituds d’ajuts al lloguer es va iniciar ahir

La societat municipal Prohabitatge Mataró va començar ahir a tramitar les sol·licituds d’ajuts per al pagament del lloguer. La convocatòria té diferents terminis de presentació, segons el tipus de sol·licitant.


 

L’objectiu dels ajuts és facilitar l’accés a l’habitatge als ciutadans de Mataró amb dificultats econòmiques i evitar l’exclusió social per motius residencials, amb especial atenció a les famílies monoparentals i dones en situació de violència de gènere.

 

Es tracta d’ajuts per fer front al pagament del lloguer de les unitats de convivència que tinguin ingressos baixos o moderats.

 

Aquestes prestacions les atorga el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya i a Mataró les gestiona Prohabitatge Mataró. 

 

 

Destinataris de les prestacions

 

Les prestacions van destinades a les persones físiques residents a Catalunya que siguin titulars d’un contracte de lloguer d’un habitatge destinat a domicili habitual i permanent i que acompleixin els següents requisits:

 

-         Estar en risc d’exclusió social

-         Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge on resideixin amb caràcter habitual i permanent.

-         Acreditar uns ingressos de la unitat de convivència no superiors a 2,35 vegades l’IRSC (Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya).

-         Tenir domiciliat el pagament del lloguer de l’habitatge pel qual se sol·licita la prestació en alguna entitat de crèdit.

-         Tenir domiciliat el cobrament de la prestació en alguna entitat de crèdit.

 

La quantia mensual de la prestació es determina per la diferència entre l’import del lloguer que paga l’arrendatari i l’anomenat lloguer just, amb un import mínim de 20 € i un màxim de 240 €.

 

 

Presentació i tramitació de sol·licituds

 

Hi ha tres terminis de presentació de sol·licituds:

 

-         Fins al 17 de maig: per a nous sol·licitants i per a sol·licitants amb resolució desfavorable a l’any 2009.

-         Fins al 30 de juny: per a antics perceptors, persones que durant el 2009 s’han beneficiat de l’ajut.

-         Fins al 31 d’octubre: per a noves sol·licituds d’usuaris que han signat contracte de lloguer durant l’any 2010 a través de les Xarxes de Mediació pel Lloguer Social i Borses d’Habitatge Jove.

 

La informació sobre les prestacions es pot obtenir a les oficines de Prohabitatge Mataró, a les oficines d’atenció ciutadana de l’Ajuntament de Mataró, als centres cívics, al web www.mataro.cat o bé trucant al 010.

 

A través del web www.grup-pumsa.cat, es poden descarregar tots els impresos necessaris per tramitar la sol·licitud, o bé recollir-los a les nostres oficines.

 

I per a la tramitació i entrega de la documentació, cal dirigir-se a Prohabitatge Mataró (carrer de Pablo Iglesias, 63, 1a planta, despatx 5).