Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas estrenen nova urbanització

Escoltar

Els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas estrenen nova urbanització

S'ha guanyat espai públic per al vianant i s'ha millorat l’accessibilitat

Els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas, al barri de Cerdanyola, han estrenat nova imatge després de la reurbanització que ha dut a terme el Servei d’Obres de l’Ajuntament. Està previst que l’alcalde, Joan Antoni Baron, presideixi demà la inauguració de la nova urbanització d’aquests vials.

 

L’acte començarà a les 17.30 hores. A part de l’alcalde, està previst que hi intervinguin el regidor d’Obres, Serveis i Manteniment, Francesc Melero, i la presidenta del Pla integral de Cerdanyola, Carme Esteban. Després dels parlaments inaugurals, està previst que tingui lloc una actuació musical a càrrec de l’Asociación Cultural Murciana “Virgen de las Maravillas” i a continuació una xocolatada.

 

 

Recuperació de l’espai públic

 

Les obres de reurbanització han tingut com a objectiu recuperar espai públic per als vianants i millorar l’accessibilitat.

 

El carrer de Calassanç Marquès té una llargària de 315 metres i s’ha reurbanitzat una superfície total de 2.500 m². Per la seva banda, el carrer de la Verge de las Maravillas té una llargària de 105 metres i la superfície que s’ha reurbanitzat en aquest cas és de 700 m².

 

Coincidint amb les obres de reurbanització, l’empresa municipal Aigües de Mataró ha renovat la xarxa de clavegueram. S’han construït nous pous de registre, s’han substituït els claveguerons i s’han fet les connexions dels nous embornals al col·lector. La xarxa d’abastament d’aigua potable també s’ha revisat per garantir-ne el bon funcionament. Aigües de Mataró ha invertit 279.187,34 € en aquesta actuació.

 

 

Trets fonamentals de la reurbanització

 

El carrer de Calassanç Marquès s’ha reurbanitzat deixant una calçada regular de 3,20 metres. S’han ampliat les voreres i s’han pavimentat amb panot de morter de ciment. Les zones d’aparcament s’han pavimentat amb llamborda de formigó de color negre. S’ha plantat arbrat en la vorera del costat muntanya entre els carrers de la Verge de las Maravillas i el carrer Major. L’espècie triada és la Troana resplendent (ligustrum lucidum aureovariegatum).

 

El carrer de la Verge de las Maravillas entre els carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de la Fuensanta s’ha pavimentat a un sol nivell per donar prioritat de pas als vianants, amb diferents materials per a la calçada –llamborda de formigó– i les voreres –peces prefabricades també de formigó–. El tram del carrer entre l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch i el carrer de Calassanç Marquès, que dóna accés rodat a aquest darrer vial, no té prioritat invertida i disposa d’arbrat en una de les voreres.

 

L’enllumenat s’ha renovat parcialment: als trams de carrer on hi ha arbrat els punts de llum ubicats a la façana s’han substituït per nous punts situats en columnes. També s’han previst les canalitzacions per soterrar les línies elèctriques i de telefonia, especialment en els encreuaments. Properament es procedirà al seu arranjament per part d'una empresa especialitzada.

 

L’empresa Obres i Serveis Roig, SA ha executat les obres de reurbanització, que van començar el passat desembre, per un import d’adjudicació de 387.422,86 € (IVA inclòs). L’actuació està finançada al 50% per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya, dins de l’àmbit de la Llei de barris.

 

 

Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola

 

La reurbanització dels carrers de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas forma part del Projecte d’intervenció integral de Cerdanyola, que al 2004 va ser objecte de la subvenció de la Llei de barris i que contempla l’execució de diferents actuacions en aquest sector de la ciutat.

 

Entre els projectes urbanístics i de posada en marxa de nous equipaments finançats amb la Llei de barris destaquen la reurbanització de l’avinguda de Josep Puig i Cadafalch, que es va inaugurar al desembre de 2006; la creació del Centre de formació permanent Tres Roques, inaugurat el passat setembre; i el nou casal municipal per a la gent gran a la cruïlla dels carrers del Pla de Bages, del Penedès i de la Garrotxa, obres que començaran en breu.