Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Els projectes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) crearan 187 llocs de treball

Escoltar

Els projectes del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) crearan 187 llocs de treball

L’Ajuntament realitzarà 26 projectes amb l’import atorgat per l’Estat

El Ministeri de Política Territorial ha aprovat els 21 projectes que l’Ajuntament de Mataró va presentar perquè fossin finançats a càrrec del Fons Estatal per a l’Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL). L’import total atorgat és de 12.949.099 €. Es preveu que aquests projectes crearan ocupació per a 187 persones.


 

Dels 12.949.099 € atorgats a l’Ajuntament, 10.354.089 € corresponen a actuacions d’inversió i 2.595.010 € a finançament de despesa social.

 

Les actuacions d’inversió equivalen als 21 projectes aprovats que s’emmarquen en 8 eixos temàtics:

 

.1. Rehabilitació de centres educatius: 213.700,45 €

.2. Gestió i tractament de residus: 335.359,65 €

.3. Estalvi i eficiència energètica: 344.639,54 €

.4. Atenció a situacions de dependència i millora d’equipaments educatius: 357.490 €

.5. Modernització de l’Administració local: 510.000 €

.6. Estalvi i eficiència de recursos hídrics: 665.487,42 €

.7. Millora de l’accés a la Societat de la Informació: 1.800.902 €

.8. Equipaments culturals i esportius: 6.126.509,94 €

 

Pel que fa a la despesa social, està previst presentar al Ministeri de Política Territorial 5 projectes socials emmarcats en dos eixos:

 

.1. Dependències i serveis socials

.2. Educació

 

A la Comissió Municipal Informativa de Serveis Territorials, que es va celebrar el passat dimarts 26 de gener, es van portar les aprovacions inicials de 16 dels projectes d’obra presentats i a la Comissió Municipal Informativa de Serveis Centrals, que va tenir lloc el dijous 28 de gener, s’hi van presentar els 5 projectes socials.

 

Les aprovacions inicials de totes aquestes actuacions presentades en comissions informatives s’han fet avui a la Junta de Govern Local. I la licitació dels projectes d’obres s’ha de fer en el termini d’un mes a partir de l’aprovació dels projectes per part de Ministeri.

 

La tramitació dels plecs de condicions per contractar les obres es fa per via d’urgència, amb l’objectiu de reduir els tràmits i poder començar les obres de manera immediata. Quan les empreses necessitin contractar nou personal, aquest haurà de trobar-se en situació d'atur, prioritàriament en situació d'atur de llarga durada. Així mateix, es valorarà els contractistes que presentin ofertes de contractació de personal superiors a les proposades.

 

El FEOSL, creat pel Reial Decret-Llei 913/2009 de 26 d’octubre, té una doble finalitat:

 

-         Incrementar la inversió pública local finançant actuacions generadores d’ocupació i d’execució immediata, fomentant el desenvolupament sostenible.

 

-         Contribuir a la sostenibilitat social finançant despesa corrent per a la prestació de serveis educatius i de serveis socials, especialment en l’àmbit d’atenció a les dependències.

 

El termini per a la presentació dels projectes es va iniciar el 4 de novembre de 2009 i finalitza el proper 4 de febrer. L’execució de tots ells s’haurà de dur a terme com a data límit el 31 de desembre de 2010.